Netwerkbijeenkomst Evenementen

29 februari 2024, 16.10

De Netwerkbijeenkomst Evenementen Hollands Kroon was een succes! Dinsdagavond 27 februari organiseerde de gemeente deze avond. Het doel was organisatoren te informeren waar zij rekening mee moeten houden bij het organiseren van een evenement. Er komt namelijk veel kijken bij het aanvragen van een evenementenvergunning en het opstellen van een veiligheids-, geluids- en een verkeersplan. Met deze avond hoopt de gemeente daar meer kennis over – en inzicht in te hebben gegeven. 

De avond vond plaats in het restaurant van Dierenpark Hoenderdaell. Er kwamen meer dan 100 organisaties op af die van plan zijn dit jaar een evenement in Hollands Kroon te organiseren. Burgemeester Rian van Dam opende de bijeenkomst. Zij benadrukte daarbij het belang van evenementen:

Evenementen verbinden en dragen direct bij aan de saamhorigheid binnen onze samenleving. Het is waar we elkaar ontmoeten, samenzijn en elkaar herkennen. Dat is wat onze lokale cultuur krachtig maakt. 

Burgemeester Rian van Dam

Actuele onderwerpen en netwerken 

Spreker Casper Groenendijk gaf uitleg over aandachtspunten zoals het vergunningsverleningsproces, openbare orde & veiligheid, de brandveiligheid, toezicht en milieuaspecten. Aansluitend was er ruim de gelegenheid met elkaar kennis te maken om zo de verbinding en kennisuitwisseling tussen evenementenorganisaties in Hollands Kroon te stimuleren. Vertegenwoordigers van de calamiteitendiensten zoals de brandweer en GHOR, waren ook aanwezig om vragen te beantwoorden. Net als de medewerkers van de gemeente die vergunningsaanvragen beoordelen en verlenen. 

In 2023 waren er in de gemeente Hollands Kroon meer dan 300 kleine en grote evenementen  

Er was ook aandacht voor vele vrijwilligers die daarbij betrokken zijn. Want dankzij hun hulp en inzet is het mogelijk dat er ieder jaar zoveel uiteenlopende evenementen plaatsvinden in Hollands Kroon.  

Gaat u een evenement organiseren? De do’s en don’ts voor het organiseren van een evenement vindt u in onderstaande video.

Evenementenkalender Hollands Kroon

Wist u dat we een handige en overzichtelijke evenementenkalender hebben op onze website waar alle bij ons bekende evenementen op te vinden zijn? U ziet hier in één keer wat er de komende tijd allemaal te doen en beleven is in de gemeente.

Organiseert u zelf een evenement maar staat u nog niet op de evenementenkalender? Dan horen we dat graag! Vul het formulier “Verzoek plaatsen evenement op evenementenkalender” in en wij plaatsen uw evenement zo snel mogelijk op de kalender.

Heeft u vragen over het organiseren van een evenement, het aanvragen van een evenementenvergunning of het melden van een niet vergunningsplichtig evenement? Kijkt u dan eens op onze website over evenementen.