LEADER trapt samen met de vier Kopgemeenten de subsidieopenstelling voor de regio af

11 april 2024, 14.00

Sinds april 2024 kunnen ondernemers, bewonersgroepen en maatschappelijke organisaties in de Kop van Noord-Holland (opnieuw) gebruik maken van de aangevraagde subsidies via het Europese programma LEADER Kop van Noord-Holland. Dit programma draagt bij aan een leefbaar en economisch vitaal platteland. Het gaat om (kleinschalige) projecten en innovatieve ideeën, die van belang zijn voor de Kopregio. Er is tot 2027 een totale subsidie van circa 3,1 miljoen euro beschikbaar.

Stoutste dromen

Ter voorbereiding van een nieuw LEADER-periode zijn ondernemers en inwoners gevraagd wat hun stoutste dromen zijn voor de Kopregio. Onderwerpen die tijdens de bijeenkomsten werden genoemd:

  • duurzame energie (buurtbatterij);
  • bereikbaarheid en mobiliteit (monorail op zonne-energie);
  • recreatie (op het water);
  • behoud uniek landschap;
  • woningbouw;
  • zorg (zorgrobot en -villa);
  • levendigheid;
  • educatie en onderwijs;
  • landbouw (biodiversiteit).

Daarbij bleek ook dat het niet alleen om concrete wensen ging, maar ook over immateriële zaken zoals saamhorigheid en inclusiviteit.

Blij met subsidie

Projectcoördinator LEADER Ilia Neudecker en de betrokken vier wethouders, Petra Bais (Den Helder), Robert Leever (Hollands Kroon), Simco Kruijer (Schagen) en Rikus Kieft (Texel) zijn blij met de toekenning van de subsidie voor de Kop. Ilia Neudecker:

We roepen iedereen op om zijn of haar ideeën voor de regio om te zetten in een projectplan en bij LEADER aan te leveren.

Projectcoördinator Ilia Neudecker

De vier wethouders geven aan benieuwd te zijn naar alle initiatieven om de Kopregio in alle opzichten nog mooier, aantrekkelijker en beter te maken voor inwoners, ondernemers en bezoekers.

Foto: Ronald van Splunter
Illustratie: Monique Dozy

Eerdere LEADER-resultaten

De Kop van Noord-Holland (gemeenten Hollands Kroon, Texel, Schagen en Den Helder) is al ruim 20 jaar als LEADER-gebied actief. In de vorige periode is er vanuit LEADER ondersteuning gegeven aan zo’n 30 projecten die mooie resultaten voor de Kopregio hebben opgeleverd.

Over LEADER

LEADER is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling speciaal bedoeld voor kleinschalige projecten die van belang zijn voor de regio. Bij LEADER gaat het om initiatieven van bewoners(organisaties), ondernemers en maatschappelijke of onderwijsinstellingen in de regio. Hierbij wordt veel waarde gehecht aan samenwerking tussen deze verschillende partijen. LEADER Kop van Noord-Holland wordt mede mogelijk gemaakt door de vier Kopgemeenten en provincie Noord-Holland. Kijk voor meer informatie op onze subsidiepagina.