31 sociale huurwoningen en 10 bouwkavels in het Polderpark Anna Paulowna

Dit nieuwsbericht is verlopen.
14 december 2023, 11.29
Ben Broxterman (links) en wethouder Mark Versteeg zetten hun handtekening onder de plannen voor het Polderpark.

Ben Broxterman, directeur-bestuurder van Woningstichting Anna Paulowna en wethouder Mark Versteeg hebben hun handtekening gezet onder de plannen voor het Polderpark in Anna Paulowna. Aan het Kruiszwin, naast de Poldertuin, komen 31 sociale huurwoningen en 10 bouwkavels.

In het groen, bij de voorzieningen

Tussen de twee appartementengebouwen die Woningstichting Anna Paulowna nu bouwt aan de Molenvaart komt de toegangsweg naar de nieuwe buurt. In het Polderpark komt een hofje met tien vrije bouwkavels en twee hofjes met in totaal 31 huurwoningen. De toekomstige bewoners wonen straks dichtbij de voorzieningen van Anna Paulowna en toch midden in het groen. Door de riet- en graslanden en de nieuwe voetpaden wordt het een prachtige toevoeging aan het bestaande woningaanbod.

Woning op maat

Wethouder Mark Versteeg heeft met plezier zijn handtekening gezet.

Deze wijk is een mooi voorbeeld van hoe je dichtbij de voorzieningen toch groen kunt wonen. De woningen die de woningstichting bouwt zijn geschikt voor mensen die kleiner of in een fantastische omgeving met veel natuur willen wonen. De kavels zijn perfect voor degenen die de stap naar een woning op maat willen maken. Zo zorgt het Polderpark voor doorstroming van onze inwoners naar een beter passende woning. Dat is iets waar wij onder andere met de woningstichting hard aan werken.

Wethouder Mark Versteeg

Blij met extra huizen

Ook Ben Broxterman van Woningstichting Anna Paulowna is blij dat er extra huizen komen voor woningzoekenden in Anna Paulowna.

Op deze manier werken we aan een van onze grootste uitdagingen: het terugdringen van het woningtekort in Hollands Kroon. Het Polderpark biedt onze toekomstige sociale huurders echt iets bijzonders. Zowel de locatie als de inrichting van de wijk is uitzonderlijk mooi.

Ben Broxterman

Wethouder Mark Versteeg is blij dat het plan nu ter inzage wordt gelegd. “De woningstichting is al vanaf 2006 met dit plan bezig. Het is regelmatig aangepast en besproken met verschillende bestuurders, gemeenteraden en omwonenden. Er zit veel tijd, geld en energie in en dat is terug te zien in het uiteindelijke ontwerp.”

Meer weten?

Woningstichting Anna Paulowna organiseert op woensdag 10 januari 2024 een inloopbijeenkomst over het Polderpark. Van 19.00 tot 20.20 uur kunt u binnenlopen in Wijksteunpunt Keijzershoff, Vreedenhof 66, in Anna Paulowna. Hier kunt u zien hoe de wijk eruit komt te zien. Ook kunt u vragen stellen aan medewerkers van Woningstichting Anna Paulowna en de gemeente Hollands Kroon. Wie interesse heeft in een bouwkavel, kan zich inschrijven bij Woningstichting Anna Paulowna. Stuur hiervoor een e-mail naar info@wsap.nl onder vermelding van Inschrijving bouwkavel Polderpark.

Drie andere locaties

Tijdens deze inloopbijeenkomst geeft Woningstichting Anna Paulowna ook informatie over de bouwplannen op drie andere locaties in Anna Paulowna. Het gaat om Sportlaan 36, Burg. Mijnlieffstraat 31-41 en Burg. Mijnlieffstraat 88-98.

Het bestemmingsplan ligt ter inzage

Om de wijk mogelijk te maken moet het bestemmingsplan aangepast worden. Dat traject loopt nu. De stukken vindt u vanaf 19 december via ruimtelijkeplannen.nl (zoek op plannaam ‘Polderpark’). U kunt vanaf 23 december 2023 tot 3 februari 2024 uw op- en aanmerkingen kenbaar maken door een zienswijze in te dienen.