Zienswijze indienen

Sommige besluiten of plannen van de gemeente die nog niet definitief zijn, worden ter inzage gelegd. Dat noemen we een voorgenomen besluit of plan van de gemeente. In sommige gevallen nemen wij niet direct een besluit, maar komt er eerst een voorlopig besluit. U kunt hier dan uw mening over geven. Dat heet een zienswijze.

Een zienswijze kunt u mondeling, schriftelijk of digitaal indienen. Voor het digitaal indienen van een zienswijze gebruikt u de knop ‘Indienen zienswijze’.

In een zienswijze beschrijft u met welke punten u het wel en niet eens bent en waarom. Wij nemen uw mening dan mee in het besluit. Dit betekent niet altijd dat uw zienswijze wordt overgenomen. Wel krijgt u altijd een reactie op uw zienswijze.

Wilt u uw zienswijze geven over een voorlopig besluit? U leest in de informatie over het ontwerpbesluit of en hoe u een zienswijze indient.

Bij sommige besluiten sturen wij een brief, waarin we onze plannen uitleggen. Wij sturen deze brief naar de aanvrager en andere personen die ermee te maken hebben. Alleen als u die brief heeft ontvangen mag u uw zienswijze geven. Hoe u dat doet, staat in de brief.

U krijgt altijd een reactie op uw zienswijze.

Heeft u een zienswijze gegeven en bent u het niet eens met het uiteindelijke besluit? Dan kunt u nog in beroep gaan. Bij het besluit krijgt u van ons aanvullende informatie. In sommige gevallen kunt u in bezwaar gaan. Als dat zo is, staat dat onderaan het besluit.