Înregistrarea rezidenței permanente în Țările de Jos sau imigrării

Dacă veniți în Țările de Jos pentru mai mult de 4 luni, trebuie să vă înregistrați pentru rezidență permanentă la biroul municipiului în care locuiți. Înregistrarea se realizează întotdeauna în persoană, în termen de 5 zile lucrătoare de la data sosirii în Țările de Jos.

Din momentul înregistrării rezidenței, vi se acordă statutul de rezident [ingezetene], cu aceleași drepturi și obligații ca și alți rezidenți ai Țărilor de Jos. Persoanele înregistrate anterior pentru rezidență temporară ca nerezidenți sunt rugate să se înregistreze corespunzător cât mai curând posibil.

Unde se depune cererea

La biroul municipiului pe a cărei rază teritorială locuiți.

Când se depune cererea

Cel mai târziu în a 5-a zi lucrătoare de la data sosirii la locul de reședință.

Cine depune cererea

Fiecare persoană care plănuiește să rămână în Țările de Jos mai mult de 4 luni.

Cum se procedează

Programați o vizită la biroul municipiului pe raza căruia locuiți.

Dacă sunteți viitor rezident al municipiului Hollands Kroon – vă invităm la biroul nostru pentru rezolvarea chestiunilor legate de înregistrare.

Pentru a programa o vizită la biroul municipiului Hollands Kroon, vă rugăm să contactați telefonic Biroul Serviciu Clienți la 088-321 5000 (informații în limbile neerlandeză și engleză).

Ce trebuie să pregătiți

 • Act de identitate valabil: carte de identitate sau pașaport,
 • un document care atestă reședința pe teritoriul Țărilor de Jos, cum ar fi:
  • contract de închiriere,
  • dovada dreptului de proprietate,
  • sau o declarație de la locatarul principal al imobilului. Formularul de declarație este disponibil pentru descărcare în caseta verde de pe această pagină [Verklaring toestemming hoofdbewoner]. Vă rugăm să nu uitați să aduceți o copie a cărții de identitate a locatarului principal,
 • copia certificatului de naștere,
 • copia certificatului care confirmă starea civilă (de exemplu, certificatul de căsătorie),
 • adițional pentru persoanele divorțate: copie după hotărârea de divorț împreună cu hotărârea judecătorească definitivă. Adnotarea despre hotărârea de divorț emisă pe copia certificatului de stare civilă este insuficientă.
 • adițional pentru persoanele văduve: copie după certificatul de deces al soțului

Versiunea lingvistică a documentelor

 • Extrasele multilingve ale actelor de stare civilă nu necesită traducere. Cu toate acestea, adnotările oficiale adiționale de pe aceste formulare trebuie traduse de un traducător autorizat.
 • Extrasele actelor de stare civilă pe formularele naționale și alte documente adiționale, ca în cazul persoanelor divorțate, trebuie depuse împreună cu traducerea acestora executată de un traducător autorizat.

Important

 • Dacă aveți obligația să vă înregistrați, contactați biroul municipalității chiar dacă nu sunteți (încă) în posesia tuturor extraselor necesare. În unele cazuri, este posibilă livrarea acestora la o dată ulterioară.
 • Actele și extrasele nu pot fi mai vechi de 6 luni.

Care sunt costurile

Serviciul este gratuit.

Bine de știut

 • În timpul înregistrării rezidenței, se va efectua o înregistrare în Sistemul de Evidență a Populației [Basisregistratie Personen BRP] și se va genera un cod numeric personal BSN [Burgerservicenummer].
 • Veți primi o confirmare a înregistrării dumneavoastră împreună cu numărul BSN prin poștă, la adresa de reședință înregistrată.
 • Datele din sistemul BRP sunt utilizate de către instituțiile conexe. Instituțiile care utilizează acest sistem pot fi găsite pe site-u lwww.rijksoverheid.nl (pagină în limba neerlandeză).
 • Confidențialitatea dumneavoastră este protejată atent. Datele personale incluse în sistemul BRP nu sunt în general disponibile. Autoritățile vă protejează cu atenție confidențialitatea, utilizând informațiile disponibile doar în scopul asigurării îndeplinirii corespunzătoare a obligațiilor lor.
 • Vă puteți accesa datele personale înregistrate în BRP direct pe site-ul Overheid.nl, conectându-vă prin ‘Mijn Overheid’. 
 • Dacă datele dumneavoastră cu caracter personal sunt incomplete sau înregistrate incorect în sistemul BRP, trebuie să raportați acest fapt la biroul municipal competent pentru localitatea de reședință. Datele vor fi corectate și/sau completate în baza documentelor relevante depuse.
 • Nu uita de obligația de înregistrare a familiei dumneavoastră, dacă și membrii familiei locuiesc în Țările de Jos.
 • Lucrătorii sezonieri au adesea posibilitatea de a se înregistra prin intermediul agenției de ocupare a forței de muncă pentru care lucrează. Informații în acest sens pot fi obținute de la angajator.
 • Persoanele care se reîntorc în Țările de Jos au fost probabil eliminate din evidență între timp și trebuie să se înregistreze din nou.