Ruimtelijk Ontwikkelperspectief

Er zijn veel ontwikkelingen in Nederland. Denk bijvoorbeeld aan het bouwen van huizen, genoeg ruimte voor bedrijven, het aanleggen van natuur(gebieden) en energie infrastructuur. Al deze ontwikkelingen zijn opzoek naar een plek in ons land. Alleen is de ruimte in Nederland beperkt. We moeten keuzes maken over welke ontwikkelingen we wel en niet een plek kunnen geven, nu en in de toekomst. Dit is een uitdagende puzzel.

Om tot een inrichtingsplan voor Nederland te kunnen komen, moet eerst duidelijk zijn wat de ruimtevragers zijn. De provincies gaan samen met het Rijk, gemeenten en waterschappen kijken hoe de nationale uitdagingen en doelen te combineren zijn met hun lokale plannen. Een ingewikkelde puzzel want ons land wordt niet groter. Ook moeten we rekening houden met de staat van onze natuur en de gesteldheid van water en bodem. Niet alles kan overal. Er moeten keuzes gemaakt worden. Met elkaar werken we zo aan een lange termijnvisie voor de inrichting van Nederland.    

Het rijk wil meer de regie pakken op ruimtelijke opgaven. Hiervoor heeft het Rijk de provincies opdracht gegeven tot het maken van een Ruimtelijk Ontwikkelperspectief voor hun gebied. De provincie Noord-Holland heeft aangegeven dat zij deze ruimtelijke puzzel graag samen met de gemeenten wil leggen. De provincie is in regie voor het opstellen van het Ruimtelijk Ontwikkelperspectief voor Noord-Holland Noord. Gemeente Hollands Kroon is hierbij betrokken en denkt mee waar mogelijk.