Regionale ontwikkelingen

Moment van ondertekening van de vijf organisaties op 30 augustus 2022. Van links naar rechts: wethouder Petra Bais (Den Helder), gedeputeerde Ilse Zaal (provincie Noord-Holland) en wethouders Simco Kruijer (Schagen), Rikus Kieft (Texel), Mark Versteeg (Hollands Kroon).

Samen op Kop

Onder de naam ‘Samen op Kop’ regionaal samenwerken voor een toekomstbestendige Kop van Noord-Holland.

Moment van ondertekening van de vijf organisaties op 30 augustus 2022.

Van links naar rechts:

 • Wethouder Petra Bais (Den Helder);
 • Gedeputeerde Ilse Zaal (provincie Noord-Holland);
 • Wethouders Simco Kruijer (Schagen), Rikus Kieft (Texel), Mark Versteeg (Hollands Kroon).

De regio werkt samen

Met deze samenwerkingsagenda geven de vijf organisaties uitvoering aan regionale opgaven als:

 • Energie en Duurzaamheid: Via de Regionale Energiestrategie Strategie (RES) en de aanpak op van de energie infrastructuur voor de warmtetransitie bij inwoners en bedrijven.
 • Klimaatadaptatie: Maatregelen om wateroverlast tegen te gaan en toekomstbestendig te bouwen. 
 • Wonen en Werken: Realiseren van (extra) woningen en afstemming rondom (mogelijke) bedrijventerreinen.
 • Recreatie en Toerisme: Het aantrekkelijker maken van recreatieparken en de promotie van de regio voor toeristisch bezoek.
 • Agri: Het samenwerken via Greenport aan een toekomstbestendige sector.
 • Arbeidsmarkt en Onderwijs: Een arbeidsmarkt waarbij vraag en aanbod in balans zijn. Daarom zetten we in op de programma’s: kiezen, leren, werken & innoveren.
 • Mobiliteit en Bereikbaarheid: Samen de mobiliteit in de kop veiliger, slimmer en schoner maken.

Gebiedsprogramma’s

Daarnaast vindt de samenwerking ook plaats in de gebiedsprogramma’s Maritiem (Haven), Waddenbaai, IJsselmeerkust, Noordzeekust en Achter de kusten. Dit met als doel om onder meer de regio economisch en landschappelijk sterker te maken. Om afgewogen keuzes te kunnen maken voor de ruimtelijke inrichting van deze gebieden door alle opgaven gezamenlijk op te pakken.

Dijk langs IJsselmeer

Noord-Hollandse IJsselmeerkust

Langs de kust van het IJsselmeer wordt de komende jaren gewerkt aan plannen voor de natuur, drinkwatervoorziening, energie, recreatie en toerisme, wonen en werken, industrie, landbouw en visserij. De provincie werkt hiervoor samen met:

 • Rijkswaterstaat;
 • De gemeenten:
  • Hollands Kroon;
  • Medemblik;
  • Enkhuizen.
 • Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier;
 • PWN.

Dit doet zij om de projecten en plannen goed op elkaar af te stemmen.