Onderzoek treinverbinding ‘Lelylijn’

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat doet op dit moment een onderzoek naar een treinverbinding tussen Noord-Nederland en de randstad. Onder de naam ‘Lelylijn’ worden drie basisalternatieven onderzocht. Eén van de alternatieven is het Afsluitdijk-alternatief. Deze route gaat door de gemeente Hollands Kroon.

In het onderzoek wordt gekeken naar de vervoerswaarde. Daarmee wordt het aantal te verwachten passagiers per dag bedoeld. Ook worden de praktische inpassing en de kosten onderzocht. Het onderzoek is in de zomer van 2024 klaar. In het najaar wordt bekend of het ministerie het Afsluitdijk-alternatief verder gaat onderzoeken.

Het is nog erg onzeker of de Lelylijn er komt

Een nieuwe spoorlijn door Hollands Kroon heeft positieve en negatieve kanten. Hollands Kroon vindt het belangrijk dat de Lelylijn een toevoeging is voor de brede welvaart van de inwoners en ondernemers van Hollands Kroon.

Lees het hele bericht van 12 maart 2024 op de website van de Lelylijn.

Actuele informatie over het project Lelylijn

Bekijk de website van de Lelylijn voor de meest actuele informatie.