Woningen in Kreileroord

Bijna een jaar nadat de grond aan de Korenstraat in Kreileroord te koop is gezet, zijn de verkoopcontracten op vrijdag 28 juli 2023 getekend.

Kuin Vastgoedontwikkeling B.V. heeft de grond gekocht om hier twee hoekwoningen en vier tussenwoningen te bouwen. De huizen komen naast het voetbalveld. De hoek van het terrein blijft gemeentelijk groen. Zo blijft het een groene wijk met open karakter.

Bouwen in een kleinere kern

Wij zijn blij dat met de verkoop van deze grond het mogelijk wordt om ook in een kleinere kern woningen te bouwen. Inwoners van Kreileroord hebben in onderzoeken aangegeven dat zij graag willen doorstromen in hun dorp. Het is belangrijk om deze vraag naar nieuwe woningen serieus te nemen.

Op het stuk grond mag volgens de plannen al gewoond worden. Kuin gaat een vergunning aanvragen om hier te bouwen. Waarschijnlijk start de bouw eind 2024, begin 2025. De huizen kunnen dan in 2025 bewoond worden.

Ruimte aan Bollenstraat voor nieuwbouw

Aan de Bollenstraat is ook ruimte voor nieuwbouw. Hier mogen een 2-onder-1 kapper en een vrije kavel komen. De woningen moeten levensloopbestending zijn. Dit betekent dat de woningen zo gebouwd worden dat het voor de bewoners mogelijk is in de woning te kunnen blijven wonen als hun levensomstandigheden veranderen. Bijvoorbeeld door ouderdom, ziekte of een handicap.

De contracten van de Bollenstraat zijn nog niet getekend. Hiervoor plannen we binnenkort een datum.