Werkzaamheden straten rondom Burg. Mijnlieffstraat Anna Paulowna

De vernieuwing van een aantal straten rondom de Burgemeester Mijnlieffstraat in Anna Paulowna is op 29 augustus 2023 begonnen. De straten worden in twee delen opgeknapt.

Werkzaamheden

Fases van de werkzaamheden (onder voorbehoud)

Eerste deel

Het eerste deel zijn de straten J. van Gijtenbeekstraat, van Foreeststraat, Heldringstraat, Raapplein en Pareaulaan 1 tot en met 13.

Tweede deel

Als het eerste deel klaar is, volgt het tweede deel. Dit is de rest van de Pareaulaan en de straten Molensluis, Burg. Mijnlieffstraat en een klein stukje van de Sportlaan. De bewoners van deze straten zijn uitgenodigd voor een bewonersavond op 20 april 2023.

Planning werkzaamheden

Rioolwerkzaameden en huisaansluitingen

Waarschijnlijk zijn de werkzaamheden van de rioolploeg tegen het einde van week 7 helemaal klaar. Daarna worden de (riool)huisaansluitingswerkzaamheden en het grondwerk voor het bestraten uitgevoerd.  

Werkzaamheden woningen Burg.Mijnlieffstraat 20-54

Voor de woningen van Mijnlieffstraat 20-54 zijn al verschillende werkzaamheden uitgevoerd. Het vervangen van de (riool)huisaansluitingen en het aanbrengen van nieuwe terrassen en voetpaden zijn klaar.

Straatwerkzaamheden

Op dit moment is de straatploeg bezig met het maken van verhardingen vanaf de brug (huisnummer 59) tot aan de kruizing met de Sportlaan. Als de rioolploeg klaar is met de werkzaamheden gaat de straatploeg verder met de rijweg en de voetpaden tot aan de kruizing met de Sportlaan. Als laatste wordt, vanaf het fietstunneltje tot aan de Sportlaan, verharding aangebracht.

Groenwerkzaamheden

Vanaf 12 februari zal Mul Boomverzorging beginnen met groenwerkzaamheden in het hele werkgebied. De bomen en beplanting worden aangebracht in de door ons voorbereide plantvakken, en als laatste stap zal het gras worden ingezaaid.

Oplevering

De oplevering van het project staat gepland op 15 maart.

Verzoek om vrijhouden rijwegen

Wij verzoeken u de rijwegen zoveel mogelijk vrij te houden. In geval van nood moeten de hulpdiensten hier langs kunnen. De aannemer is ook met groot materieel in de straat aan het werk, enige ruimte is wenselijk.

Dankwoord van de aannemer

De aannemer, Borst GWW bv, is zeer dankbaar voor het begrip van de omwonenden. De werkzaamheden hebben voor veel overlast gezorgd. Heeft u nog vragen of opmerkingen, dan is de uitvoerder op werkdagen van 7.00 tot 16.00 uur altijd bereikbaar op het telefoonnummer dat in de brieven staat vermeld.

Van vrijdag 22 december tot maandag 8 januari om 6.30 uur opent de aannemer tijdelijk de rijweg van de Mijnlieffstraat voor bewoners en doorgaand verkeer. Na 8 januari zal de Mijnlieffstraat, vanaf huisnummer 59 tot aan de Sportlaan, opnieuw worden afgesloten voor doorgaand verkeer.

Vanaf maandag 8 januari tot vrijdag 12 januari 2024 begint de aannemer met het weghalen van het asfalt, het oude trottoir en de bijbehorende randen van de weg vanaf Mijnlieffstraat 59 tot aan de Sportlaan. Tijdens die dagen kunt u via andere wegen om het werkvak heen rijden. Het (parkeer)plein van Keijzershoff blijft bereikbaar via de Ds. Pareaulaanzijde.

Wij vragen vriendelijk aan bewoners om niet te parkeren op de Mijnlieffstraat of op uw eigen erf vanaf nr. 59 tot aan de kruising van de Mijnlieffstraat met de Sportlaan vanaf 8 januari om 06.30 uur. Gelieve de rijwegen zoveel mogelijk vrij te houden. In geval van nood moeten de hulpdiensten erlangs kunnen. Omdat we zelf ook met groot materieel in de straat werken, is wat ruimte wenselijk.

Borst GWW bv, de aannemer, waardeert enorm het begrip dat de omwonenden tonen voor de overlast die de werkzaamheden dagelijks met zich meebrengen. Als u vragen of opmerkingen heeft, is de uitvoerder van de aannemer op werkdagen van 7.00 tot 16.00 uur altijd bereikbaar op het telefoonnummer dat in de brieven staat vermeld.

Vragen of meer informatie?

De bewoners worden via bewonersbrieven op de hoogte gehouden van de voortgang van de werkzaamheden. Voor vragen kunt u contact met ons opnemen.