Werkzaamheden Lelypark en Ing. Ovingestraat

Hollands Kroon heeft aannemingsbedrijf Sturm uit Zaandam opdracht gegeven om het Lelypark in Wieringerwerf bouwrijp te maken.

In het gebied wordt gestart met het aanleggen van hoofdriool en bouwwegen. Daarna starten de nutsbedrijven met de vooraanleg van de nieuwe kabels en leidingen ten behoeve van de nieuwbouw. Na de nutswerkzaamheden start Wooncompagnie met het bouwen van haar woningen.

Werkzaamheden

  • Verwijderen van de bestaande ing. Ovingestraat en verleggen van de weg 50 meter naar het oosten;
  • Verlengen van de Karel doormanstraat richting nieuwe Ing. Ovingestraat;
  • Verlengen van de Prinses Marijkestraat richting nieuwe Ing. Ovingestraat;
  • Aansluiten van het Malzwin op de nieuwe Ing. Ovingestraat;
  • Aanleggen van een nieuwe verbinding tussen de Ing. Ovingestraat en de Prinses Marijkestraat.

Updates werkzaamheden

In week 24 & 25, vanaf 10 juni is aannemer Sturm B.V. verder gegaan met haar werkzaamheden aan het Lelypark. De werkzaamheden voor het riool aan de achterzijde van de Cultuurschuur zijn in volle gang. Het voorsleuven en het meeleggen van de drainage is al gereed.

Vanaf volgende week worden de werkzaamheden opgestart aan de Prinses Marijkestraat. De bewoners worden op de hoogte gehouden van de werkzaamheden door middel van bewonersbrieven.

Een gedeelte van de Prinses Marijkestraat wordt opgebroken om het nieuwe hemelwater en vuil water rioolstelsel aan te sluiten op het bestaande riool. Dit houdt in dat het gedeelte van Prinses Marijkestraat vanaf huisnummers 28 t/m 42 voor de duur van 4 dagen niet is te bereiken met de auto. De woningen blijven wel bereikbaar via loopschotten. H

et verkeer vanuit de Karel Doormanstraat kan via de Ing. Ovingestraat naar de Verbindingsweg rijden. Het verkeer vanuit de Prinses Marijkestraat kan via de Sternstraat de wijk uit rijden. Door deze werkzaamheden ontstaat er verkeerhinder voor de duur van ongeveer 1 week. De aannemer verwacht dat rond woensdag 3 juli het opgebroken werkgebied weer wordt opengesteld.

Als u verder nog vragen heeft over de werkzaamheden of planning van het project, kunt u altijd contact opnemen met de omgevingsmanager van aannemer Sturm B.V.. Zijn naam is Bas Soetens en hij is te bereiken op: 06-13760763. U kunt voor meer  informatie ook altijd even de directiekeet inlopen. Deze staat aan de achterzijde van de Cultuurschuur op de hoek van de Doctor Sicco Mansholtstraat.

Sturm B.V. is verder gegaan met haar werkzaamheden aan het Lelypark.

Er wordt een nieuw rioolstelsel aangebracht en aangesloten op de nieuwe inspectieputten. Een rioolploeg is aan de slag voor het aanbrengen van het nieuwe riool. Daarnaast is er ook een ploeg aan het werk om de rioolsleuven voor te sleuven. Dit houdt in dat de grond wordt verwijderd en er nieuw zand wordt aangebracht. Dit gebeurt ook voor het ‘nuts trace‘, waar in de toekomst de nieuwe stroom- en datakabels en waterleidingen worden gelegd.

Vanaf volgende week worden de verschillende riolen aangesloten op het bestaande rioolstelsel, waardoor er extra overlast ontstaat aan de achterzijde van de Cultuurschuur. De bewoners en omgeving zijn met bewonersbrieven op de hoogte gesteld.

Als u verder nog vragen heeft over de werkzaamheden, werkvolgorde of planning van het project dan kunt u altijd contact opnemen met de omgevingsmanager van aannemer Sturm. Zijn naam is Bas Soetens en hij is te bereiken op tel. 06-13760763. U kunt voor meer informatie ook altijd even de directiekeet inlopen, deze staat op het grasveld op de hoek van de Sicco Mansholtstraat en de Ing. Ovingestraat, aan de achterzijde van de Cultuurschuur.

In overleg tonen we in deze update alleen wat foto’s van de voortgang van het project. De werkzaamheden waren nog hetzelfde als tijdens de vorige update.

 

Er wordt druk gewerkt aan het nieuwe rioolstelsel. Eerst wordt gebruik gemaakt van  voorsleuven. Hierbij  wordt ook drainage mee gelegd om het grondwater te verminderen, op peil te houden en om de riool werkzaamheden zo vlot mogelijk te laten verlopen.

Ook wordt er een strook grond langs de school Het Baken vrijgemaakt voor het nieuwe aan te leggen tracé voor nutsleidingen. Hiervoor moesten er nog wat bomen worden gekapt. Er zijn bouwhekken geplaatst met doeken waarop afbeeldingen van bomen zijn te zien. Dit is in overleg met de schooldirectie geplaatst voor het uitzicht van de kinderen vanuit de schoollokalen.

Het zand dat wordt gebruikt om de rioolsleuf aan te vullen wordt aangevoerd door middel van een schip. Dit schip ligt aan de haven van Oude Zeug. Vanaf de haven worden de vrachtwagens geladen en wordt het zand naar Lelypark gereden.

In week 16 & 17, vanaf 15 april is Sturm B.V. in opdracht van gemeente dan eindelijk begonnen met zijn werkzaamheden aan het Lelypark.

De aannemer zorgt dat het riool, zowel het regenwater stelsel als het vuilwater stelsel, en de bouwwegen gereed zijn. Daarna wordt begonnen met het bouwen van woningen en verder herinrichten van het Lelypark en omgeving.

Op 23-04-2024 is er een bewonersavond georganiseerd in de Çultuurschuur waar bewoners en belangstellenden vragen konden stellen over de werkzaamheden van de aannemer en de tekeningen bekijken. De opkomst was groot en zowel de gemeente als de aannemer waren blij verrast met de betrokkenheid van de bewoners en belangstellenden in de directe omgeving.

De aannemer is begonnen met het opbreken van de tegelpaden, asfaltstroken en fietsstroken als voorbereiding op de aanleg van riolering.

Ook is er na het uitbreken aan de Verbindingsweg, bronbemaling geplaatst om het grondwater niveau te verlagen i.v.m. het nieuw te leggen regenwater en vuilwater rioolstelsel.

Er worden rijplaten uitgelegd voor het zware verkeer, i.v.m. de rijroute van de vrachtwagens naar de rioolwerkzaamheden. Ook wordt dit gedaan om de trillingen van de zwaardere machines naar de aangrenzende woningen te beperken.

Overzichtstekening, luchtfoto en fases

Hieronder vindt u de plankaart, overzichtstekening, luchtfoto en tekeningen waarop de fasering/werkvolgorde is te zien en ook de omleidingen per fase. U kunt op de foto’s klikken om deze te vergroten.

Plankaart – klik op de afbeelding voor groter bestand (.pdf)
Overzichtstekening inclusief fases
Luchtfoto
Fase 1
Fase 1 Omleiding
Fase 2
Fase 2 Omleiding
Fase 3
Fase 3 Omleiding

Planning

De bouwrijp werkzaamheden beginnen aan het einde van april en duren tot en met september 2024. Om de werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren in een zo kort mogelijk tijd, wordt de gehele Ing. Ovingestraat afgesloten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer.

Fietspaden

Tijdens de werkzaamheden blijft het Zuider Lelybospad open. Het voetpad langs de Ing. Ovingestraat wordt afgesloten.

Buslijn (Connexxion)

De buslijnen 134, 416 en 653 richting centrum Wieringerwerf gaan de volgende route rijden. Vanaf Terpstraat halte Ir. Krijnstraat 1ste weg rechtsaf naar Professor Granpré Molièrstraat, dan door naar de Verbindingsweg. Aan het einde van de Verbindingsweg rijdt de bus weer rechtsaf naar de halte Dorsmolen.

Informatie

Uw mening is veel waard. Heeft u zaken die u ons binnen dit project wilt meegeven, laat ons dit dan weten. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u ons bereiken op telefoonnummer (088) 32 15 000. Een bericht sturen mag natuurlijk ook. U bereikt ons via het contactformulier.