Vooronderzoek naar uitbreiding elektriciteitsnet in Noord-Holland

De vraag naar elektriciteit groeit hard. Steeds meer huizen gaan over op warmtepompen. Het aantal elektrische auto’s groeit en bedrijven elektrificeren om te verduurzamen. Het elektriciteitsnet in Noord-Holland moet daarom op een groot aantal plekken worden uitgebreid. Zo ook in onze gemeente.

Mogelijke locaties hoogspanningsinfrastructuur

Het ministerie van Economische Zaken en Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland hebben een onderzoek laten uitvoeren. Hierin staan een aantal gebieden waar de hoogspanningsinfrastructuur mogelijk zou kunnen komen.

Het onderzoek laat ook de mogelijke kosten zien. De aangewezen gebieden zijn slechts indicatief en staan niet vast. Dit zijn dus nog geen zoekgebieden voor de uiteindelijke uitbreiding van het hoogspanningsnet.

TenneT

TenneT moet eerst besluiten hoe het net versterkt moet worden. Daarna wordt in een groot zoekgebied gekeken waar en hoe de infrastructuur het beste kan worden aangelegd. TenneT verwacht hier in het voorjaar van 2023 meer over te kunnen vertellen. Alle belanghebbenden krijgen dan de mogelijkheid om te reageren.

Verkenning aanlanding wind op zee (VAWOZ) – 2031-2040

Het onderzoek naar een hoogspanningsverbinding in de kop van Noord-Holland is niet het enige onderzoek. Het ministerie van Economische Zaken is namelijk ook een ander onderzoek aan het doen. Dit gaat om mogelijke locaties voor het aan land komen van wind energie vanaf zee voor de periode vanaf 2031. Dit heeft te maken met de windparken die er op zee ontwikkeld worden. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

Het onderzoek naar de hoogspanningsverbinding vindt u hier.