Opknappen parken ’t Veld en Zijdewind

De parken in de dorpen ’t Veld en Zijdewind worden opgeknapt. De parken krijgen een andere invulling en meer ruimte voor verschillende soorten planten en dieren. In Zijdewind is de inrichting al begonnen. Binnenkort gebeurt dit ook in alle andere parken. We verwachten dat de werkzaamheden begin 2023 klaar zijn, op het inzaaien van het gras na.

Ideeën en wensen van bewoners

Het plan om de parken op te knappen, is ontstaan door de bewoners. In 2021 hebben we de inwoners van ’t Veld en Zijdewind gevraagd welke ideeën en wensen zij hebben voor hun leefomgeving. 

Vanuit de gemeente zijn er ook doelstellingen meegenomen. We willen meer ruimte voor verschillende soorten planten en dieren en aanpassingen aan extremer weer. Zo krijgen vooral insecten en kleine dieren meer kans, maar ziektes en plagen niet.

Plannen voor de parken in ’t Veld en Zijdewind zijn definitief

De plannen voor de inrichting van de parken in ’t Veld en Zijdewind zijn definitief. De plannen zijn samen met inwoners tot stand gekomen. Op de tekeningen kunt u zien hoe de parken worden ingericht.

Ontwerp en realisatie van de parken door ‘De Twee Heren’ uit Grootebroek

Voor het ontwerpen en realiseren van deze parken werkt de gemeente samen met ‘De Twee Heren’ uit Grootebroek. Dit bedrijf is gespecialiseerd in het maken van natuurlijke buitenruimtes. Plekken waarbij groen en natuur samengaan met sport, spel en ontspanning.