Herinrichting Terpstraat Wieringerwerf

De herinrichting van de Terpstraat in Wieringerwerf is begonnen. Het werk wordt in twee delen uitgevoerd. 

  • Deel 1 is een vaste strook direct voor de winkels aan het plein. In deel 1 blijft het grote parkeerterrein voor de winkels grotendeels bereikbaar.
  • Deel 2 zijn de overige locaties zoals het grote parkeerterrein voor de winkels, Terpstraat, Fazantstraat en Professor Granpré Molièrestraat.

De planning is om half november deel 1, de strook voor de winkels, gereed te hebben. Na de feestdagen wordt half januari 2024 gestart met de overige werkzaamheden.

Inloopavond voor ondernemers over werkzaamheden winkelplein Terpstraat

Op 13 september hebben ondernemers van het winkelgebied aan de Terpstraat informatie gehad tijdens een inloopavond. De uitvoering van de werkzaamheden op het winkelplein zijn toegelicht. Ook hebben aanwezigen kennis kunnen maken met de Omgevingsmanager van aannemer Sturm. Aan hem kunnen ondernemers, inwoners en belanghebbenden vragen over de bereikbaarheid van het gebied tijdens de uitvoering stellen.

Wat gaat er gebeuren

De riolering voor de winkels wordt vervangen en er komt nieuwe bestrating. De winkels blijven tijdens de werkzaamheden voor de klanten bereikbaar. Het parkeerterrein blijft in deze fase normaal in gebruik.

Begin 2024 wordt de Terpstraat aangepakt. Er komen nieuwe aansluitingen op de Professor Granpré Molièrestraat. De aansluiting naar de Helfrichlaan vervalt, een deel van deze weg wordt smaller. Bij het Ir. Smedingplein wordt asfalt vervangen door klinkers. Het gebied tussen de Samenstroomkerk en de Lidl wordt meer als plein ingericht. Het plan is dat het werk in het 2e kwartaal van 2025 klaar is.

Updates werkzaamheden

Deze week is na de jaarmarkt gestart met het opbreken van de verharding. Ook is er een tijdelijke aansluiting gemaakt bij de bocht van de Terpstraat naar de Professor Granpré Molièrestraat. Het noordelijk deel van de Professor Granpré Molièrestraat is afgesloten vanwege de werkzaamheden. Op de groenstrook voor de bushalte aan de Terpweg is een bouwbord geplaatst met informatie.

Aannemer Sturm B.V. heeft een tijdelijke doorgang gecreëerd voor de bevoorrading van ondernemers die aan de achterzijde van hun winkelpand kunnen laden en lossen.

rijplaten achter winkels terpstraat

De verharding voor de winkels is al verwijderd. Loopschotten zijn aangebracht om de winkels bereikbaar te houden voor het publiek en laag hekwerk is als bescherming om de werkvakken. Dit in samenwerking met de diverse winkeliers. Op verzoek van de ondernemers is er een fietsverbod ingesteld voor het looppad langs de gevels.

De aannemer is ook al begonnen met het verwijderen van de bosschages om een tijdelijke parkeerplaats aan te brengen voor als het huidige parkeerterrein wordt opgebroken. Het groen is onderzocht door een ecoloog, waarna is begonnen met het verwijderen en afvoeren van het groenafval. Het huidige parkeerterrein wordt begin 2024 opgebroken.

Op dinsdag 3 oktober 2023 heeft de rioolploeg van de aannemer de eerste putten geplaatst van het vuilwater-, hemelwater- en drainagesysteem.

Door de verschillende werkzaamheden en veranderingen op het plein kunnen er onveilige situaties ontstaan. De aannemer is hier alert op en herstelt daar waar mogelijk de verharding. Denk bijvoorbeeld aan het beschadigen van het straatwerk.

De aannemer maakt gebruik van verlaagd verdichten en de ‘inwater’ aanpak. Zo zijn wij er zeker van dat de aannemer aan onze eisen van kwaliteit voldoet. Dit betekent dat het grondwater met een drain wordt weggehaald, wat daarna op het zandbed wegstroomt. Op deze manier ontstaat er terug bemaling wat voor verdichting van de zandlaag zorgt.

In week 42 is de aannemer verder gegaan met het uitbreken van het straatwerk in Fase 1B. Hierna zijn loopschotten en lage hekken neergezet voor de afzetting van het werkvak. Na overleg met de winkeliers zijn er ook wat extra oversteken voor de voetgangers gemaakt. Zo blijven de winkels goed bereikbaar. Eind van de week is ook begonnen met de aanleg van het nieuwe regen- en vuilwater riool. Ook is de aannemer begonnen met het herstraten van de bouwweg op de Prof. Granpré Molièrestraat. Dit gebeurt in ‘blokverband’.

Op 17 oktober was er een druk bezochte bewonersavond, georganiseerd door de gemeente Hollands Kroon. Hier was de mogelijkheid om de plannen voor de toekomst te bekijken. Voor Sturm B.V. was er extra aandacht gezien de werkzaamheden op de Terpstraat. Een erg succesvolle avond! Wij bedanken alle bewoners die aanwezig waren voor hun inbreng en aanwezigheid.

In week 43 is verder gegaan met het leggen van het nieuwe regen- en vuilwaterriool. Op de foto is goed te zien dat er wordt gewerkt met een ‘lijnlaser’. Deze laserstralen geven zowel de richting als de hoogte van de nieuw te leggen riolen aan.

Er worden lijnlasers gebruikt voor de aanleg van het nieuwe regen- en vuilwaterriool.

Het straatwerk van fase 1A, de loopstrook voor de winkels is afgerond. Waarna er lage bouwhekken zijn geplaatst om de auto’s tegen te houden. Ook is er voor iedere winkel een doorgang gemaakt. Er was een groot hoogteverschil tussen de drempel van de winkel van de slager met de rest van de straat. Dit is nu met de nieuwe bestrating aangepast en nu is de winkel ook goed bereikbaar voor klanten in een rolstoel (zie foto 1). Om het standbeeld “De Maaier” te beschermen zijn hoge bouwhekken eromheen geplaatst (zie foto 2).

Het aanbrengen van het riool in fase 1B gaat goed vooruit, en daardoor kunnen de stratenmakers ook al beginnen aan Fase 1B. Hier wordt het straatwerk aangebracht vanaf de opticien. Op deze foto is te zien dat de betonbanden worden geplaatst en de hoogte wordt gemeten door gebruikt te maken van de roterende laser (zie foto 3). Bij de werkzaamheden aan de vetvangput voor de bakkerij heeft Sturm geholpen met het plaatsen. Door de diepte van de vetvangput is er extra bronbemaling geplaats om het grondwater af te voeren en droog te kunnen werken (zie foto 4).

In week 45 is de aannemer Sturm B.V. begonnen met het bestraten van fase 1B. Op de foto is te zien dat het plein weer is terug gestraat. Voor de winkels is begonnen met het nieuwe straatwerk. Er zijn al stenen gelost voor het afmaken van het laatste straatwerk. Momenteel is de aannemer ook bezig met het vervangen van de rioolhuisaansluitingen. Door alle diverse maten van de rioolbuizen die de aannemer tegen komt lopen de werkzaamheden iets uit.

De rioolploeg van de aannemer heeft het rioolwerk afgemaakt. Als laatste is het riool voor de toekomstige parkeerplaats op het oude terrein van de supermarkt aangelegd. Hierdoor zijn de grote riool werkzaamheden deze week afgerond en wordt de kraan van de aannemer weer afgevoerd.

Deze week stond vooral in het teken van het straatwerk. De stratenmakers gaan vlot door met het leggen van het nieuwe straatwerk en het aanhelen van het bestaande straatwerk. Daarnaast is de aannemer bezig met vastzetten van de lage hekwerken. Er worden vaste palen in de grond geboord zodat de lage hekken daaraan vast worden gemaakt. Hierdoor wordt het gevaar van omvallen voorkomen. De hekken moeten ervoor zorgen dat voertuigen niet op de nieuwe straat rijden. Het straatwerk voor de bakkerij en de supermarkt is vernieuwd. De winkels zijn bereikbaar voor iedereen.

Op de foto’s is te zien dat er een nieuwe fundatielaag wordt aangebracht voor de toekomstige rijroute voor vrachtwagens die winkels bevoorraden. Deze fundatielaag wordt ook wel ‘korrel’ genoemd. Ook worden de putkoppen van het riool op hoogte gesteld. De stratenmaker is vervolgens bezig om de nieuwe bandenlijn te zetten. De verwachting is dat de aannemer deze week klaar is met het graaf en profileer werk. De stratenmaker gaat naar verwachting in week 47 de laatste werkzaamheden afronden.

In week 47 zijn de laatste straatwerk werkzaamheden van Fase 1 afgerond. We zijn blij dat dit is gelukt nog voor de feestdagen. Op de foto’s ziet u het resultaat. De aannemer brengt nog tijdelijke belijning aan op het plein voor het maken van 7 tijdelijke parkeervakken. De hekken zijn vastgezet met palen zodat de hekken niet omvallen. Alle toekomstige locaties voor rioolkolkleidingen en de kabels voor de openbare verlichting zijn tijdelijk onder de grond gebracht. De straatstenen zijn schoongeveegd met een veegwagen om het plein weer netjes achter te laten. De verwachting is dat de aannemer in februari of maart verder gaat met het herinrichten van het plein en het maken van de tijdelijke parkeerstrook langs het standbeeld.

Aannemer Sturm BV wenst net als de gemeente alle bewoners van Wieringerwerf fijne feestdagen!

De werkzaamheden gaan weer beginnen.

De aannemer gaat in opdracht van gemeente weer aan de slag met zijn werkzaamheden voor het herinrichten van de Terpstraat. De keet is geplaatst en er zijn op diverse plekken zijn weer werkzaamheden geweest om het straatwerk te herstellen. Ook het opzoeken van de stroomkabel voor het verplaatsen van de marktkast is uitgevoerd.

Vanaf volgende week, 19 tot 23 februari, gaat de aannemer Sturm B.V. aan de slag met het maken van een tijdelijke parkeerterrein op het braakliggend gedeelte rondom het beeld de ‘Maaier’. Er wordt grond afgegraven en afgevoerd. Daarna wordt er een steenkorrel laag (mengranulaat) aangebracht waar tijdelijk kan worden geparkeerd. De week erop, vanaf 26 februari, wordt er begonnen met het opbreken van het  van het winkelplein en het afvoeren van de stenen. Houdt u dus rekening met enige overlast van extra verkeersbewegingen en het parkeren. Mocht u vragen hebben over het project ‘Herinrichten Terpstraat Wieringerwerf’ kunt u altijd even in de oranje keet van de aannemer naar binnen lopen, of contact opnemen met de omgevingsmanager B. Soetens.

Keet Terpstraat