Werkgebied Breezand

Herinrichting Dirk Lubbertstraat en Wijdenes Spaansweg in Breezand

De Dirk Lubbertstraat en Wijdenes Spaansweg in Breezand worden vernieuwd. Wij vervangen de riolering, asfaltrijbaan en bestrating. De parkeervoorzieningen en het openbare groen worden opnieuw ingericht.

Planning werkzaamheden

De werkzaamheden in de Dirk Lubberstraat starten in het voorjaar 2024 en de Wijdenes Spaansweg start rond de bouwvak van 2024. Wij verwachten dat in 2024 alles klaar is.

Werkzaamheden nutsbedrijven

Vooruit op het herinrichten van de straat vervangen nutsbedrijven enkele kabels en leidingen. In 2023 worden de kabels en leidingen vervangen in de Dirk Lubberstraat (april tot juni) en de Wijdenes Spaansweg (juli tot september).

Nutsbedrijven zullen u hierover zelf informeren.

Dirk LubberstraatLiander, gasLiander, electra
Wijdenes SpaanswegLiander, gasPWN, water

Update planning herinrichting januari 2024.

Door organisatorische uitdagingen is de rioolberekening later klaar dan we dit wilden. Dit heeft gevolgen voor de planning van het project.

Het is de bedoeling dat er voor de zomervakantie 2024 een aannemer is voor het project. Dit betekent dat de start van de werkzaamheden in de Dirk Lubberstraat na de zomervakantie is. Begin 2025 starten vervolgens de werkzaamheden in de Wijdenes Spaansweg. De werkzaamheden worden dan halverwege 2025 afgerond.