Groot onderhoud Polderweg en Medemblikkersluisweg

In 2023 voeren wij groot onderhoud uit aan verschillende wegen in Hollands Kroon. Op deze pagina vindt u informatie over de Polderweg en Medemblikkersluisweg.

Polderweg

Het onderhoud aan de weg bestaat uit het opnieuw aanleggen van de weg met mogelijk een nieuwe fundering. Op de kruispunten komt een plateau. Uit de buurt van de woningen komen een aantal drempels. Wij kijken of locaties beschikbaar zijn om passeerhavens aan te brengen. Een andere mogelijkheid is dat er aan beide kanten grasstenen worden aangebracht.

Updates Polderweg

Het ontwerp voor de reconstructie van de Polderweg/Medemblikkersluisweg is bekend. Dit heeft even op zich laten wachten. De producten vonden wij niet voldoen aan de gestelde eisen om het ontwerp te presenteren aan de inwoners. In het groene blok ook de brief met een uitleg. Mocht u naar aanleiding van deze informatie nog vragen hebben dan mag u altijd contact opnemen.

Wij willen graag het ontwerp voor de verbetering van de Polderweg/ Medemblikkersluisweg laten zien. Maar de presentatie hiervan laat nog even op zich wachten. Het ontwerp voldoet nog niet aan onze wensen. Wij verwachten dat de werkzaamheden aan de Polderweg/ Medemblikkersluisweg in 2023 starten. Als het ontwerp voor Polderweg/ Medemblikkersluisweg klaar is, delen wij die hier op de website. Ook sturen wij een brief naar de mensen die erbij betrokken zijn.

Medemblikkersluisweg 

Het onderhoud aan de Medemblikkersluisweg in Middenmeer bestaat uit het herstellen van de slechte plekken in het asfalt en het aanbrengen van een nieuwe asfalttoplaag. De Medemblikkersluisweg wordt versmald naar vier meter en voorzien van grasstenen in de berm. Verdeeld over de hele weg worden vijf drempels aangebracht.

Communicatie voor beide projecten

Wij informeren bewoners en betrekken hen bij het realiseren van het groot onderhoud aan de weg. Dit gebeurt op de volgende momenten:

  • Aankondiging van groot onderhoud aan de weg en voorbereidende werkzaamheden zie brieven.
  • Aankondiging van uitgewerkte ontwerp en inrichtingstekening.
  • Aankondiging waarbij de aannemer wordt voorgesteld en de planning van de uitvoering wordt gepresenteerd.

Ideeën en vragen?

Uw ideeën zijn waardevol. Heeft u zaken die u wil ons meegeven, laat ons dit dan weten. Neem ook bij vragen contact met ons op.