Inrichtingsvoorstel plantsoen Veldbies Anna Paulowna

Elshof Zuid

Op woensdag 6 september 2023 is een groot aantal inwoners wonende in de Elshof Zuid aanwezig geweest op een bewoners inloopmiddag/avond. Zij hebben meegedacht over de plannen voor de inrichting van de drie grote velden die nog braakliggen in de Elshof Zuid.

De plannen zijn gemaakt op basis van onderstaande input.

 1. Een parkachtige inrichting en uitstraling. We gebruiken door de plantsoenen een half verhard pad van Grau stabiel. Dit pad sluit aan op de route in de wijk, zodat er geen olifantenpaadjes ontstaan. In ieder plantsoen loopt de Grau stabiel ergens breed uit in een ovaal waarmee een informele ontmoetingsplek wordt gemaakt. De organische vormgeving vormt een mooi contrast met de rechte lijnen van de wijk.
 2. Veiligheid: Uit de reacties van de bewoners kwam vaak naar voren dat er hard wordt gereden en dat er vaak busjes geparkeerd staan. We kiezen voor lage vak beplanting. Deze loopt glooiend als buffer tussen plantsoen en rijwegen. In de vak beplanting worden er her en der groenblijvende heesters geplant. Hiermee vergroten we niet alleen de veiligheid, maar ook het ‘parkgevoel’ omdat je midden door het groen kunt wandelen.
 3. Alle plantsoenen hebben een mix van strak gazon (om een balspelletje te spelen) en bloemenmengsel. Deze combinatie levert mooie beelden op die passen in het parkachtige karakter.
 4. Er komen geen speeltoestellen. Wel zijn er een paar kleine speelaanleidingen geïmplementeerd voor de allerkleinsten. Grotere kinderen kunnen naar de vele speelmogelijkheden in de wijk.
 5. Vogelbosjes komen door het hele plan terug. Mooie toevoeging is de sleedoorn die fraai wit bloeit in het vroege voorjaar. Een vogelbosje versterkt het parkachtige gevoel omdat het een dicht bosje is met verschillende, grotendeels inheemse soorten.
 6. In het ontwerp zitten vlekken met biologische verwilderingsbollen. Op deze compacte wijze vormgegeven kunnen ze goed afsterven zonder het hele beeld te bepalen.
 7. In het ontwerp zitten vlekken met sterke vaste planten om kleur in het ontwerp te brengen. Deze zijn vaak op koppen en andere zichtpunten gesitueerd.
 8. In de plantsoenen zijn bankjes met prullenbakken opgenomen. Ook is er per plantsoen een bank van circulair materiaal opgenomen. Deze banken zijn niet alleen leuk voor het oog; ze kunnen ook als zitgelegenheid en speelaanleiding dienen. De kieren tussen de gebruikte materialen zijn een mooie nestelplaats voor tal van insecten.
 9. Om een parkachtige situatie te krijgen worden veel bomen en solitairen toegepast. Hierbij is rekening gehouden met zonnepanelen (een veelgehoorde opmerking van de bewoners). Alleen op strategische plekken worden her en der bomen van de 1e grootte geplaatst. Het principe van Kevin Lynch is daarbij bepalend; de boom dient vanuit meerdere straten waarneembaar te zijn. Aan de noordkant van de plantsoenen gebruiken we alleen solitairen van de 3e grootte die de zonnepanelen nooit in weg zullen zitten maar wel bijdragen aan een parkachtig karakter. Veel (inheemse) soorten toepassen om de biodiversiteit te versterken. Ook inzetten op bloesem en fruitbomen volgens de wensen van de bewoners.
 10. Er is rekening gehouden met de riolering en de huisaansluitingen. Bomen staan altijd minimaal 300 cm van de riolering en de huisaansluitingen. Her en der kan er wel een heester bovenop staan maar dat is geen probleem.

Ontwerpen per plantsoen

 • Pad van Grau stabiel door het plantsoen. Op één plek een breder vlak met een bankje en afvalbak;
 • Buitenzijde tegen de weg voorzien van vak beplanting. De plant de Veldbies komen op verzoek terug in de buitenrand op schaduwrijke plekken onder bomen. Om het parkachtige karakter wat te versterken laten we de plantvakken licht glooien. In de vak beplanting op enkele plekken wat smal opgaande heesters gebruiken die het parkgevoel versterken. Op de koppen laten we heesters achterwege om goed door de bocht te kunnen kijken;
 • Twee grote bomen op de koppen zetten die vanuit de zijstraten in het oog springen (principe kevin lynch). Bomen voldoende opkronen voor (vracht)verkeer;
 • Afwisseling van strak gazon en bloemenweide;
 • Op verzoek enkele fruit/bloesembomen in het plantsoen opgenomen;
 • Op één plek een muurtje gemaakt van tegels; grond hier tegenaan laten lopen zodat je een meer besloten gevoel krijgt binnen het plantsoen;
 • Langs het rijtje met vier woningen een organische vaste planten border gemaakt met enkele meerstammige solitairen;
 • Ook op de kop langs de grotere weg links vaste planten gebruikt;
 • Langs de noordkant (woningen) geen grote bomen toegepast om de zonnepanelen te ontzien;
 • Op verzoek geen verlaging in het maaiveld gemaakt;
 • Transformatorhuisje omzoomd met een vogelbosje;
 • Op drie plekken in het strakke gazon een verwilderingsbollenmix gebruikt.
 • Pad en centraal ontmoetingspunt van Grau stabiel waardoor de bezoeker ‘door’ het park heen kan lopen;
 • Langs veel randen aansluitend aan de rijwegen vak beplanting gemaakt tegen parkeren, om de veiligheid te vergroten en het parkgevoel te versterken;
 • Op de koppen kleur gebracht met vaste planten borders. Dit ook voor het rijtje van zes toegepast om de bewoners een fraai uitzicht te geven;
 • Veel bloemenmengsel/bloemrijk gras gebruikt maar ook een groot deel met strak gazon om een balletje te trappen of een potje badminton te spelen;
 • Het centrale ontmoetingspleintje is voorzien van een bankje en omzoomd door een vogelbosje;
 • Enkele fruit/bloesembomen gebruikt in het bloemrijk grasland;
 • Verlaging van het maaiveld toegepast in dit ontwerp met enkele stapstenen (speelaanleiding maar ook fraai gezicht) en twee blikvangers in de vorm van moerascipressen. Deze kan goed tegen natte voeten en heeft een fraaie herfstkleur;
 • Met vogelbosje en vaste planten een sterke buffer gemaakt richting de drukste weg;
 • Ook in dit plantsoen de bank van tegels terug laten komen. Bij de centrale plek een zandhelling maken voor zandbijen;
 • Op de koppen wederom twee grote bomen gebruiken, aan de zuidzijde bomen van de 2e grootte en aan de noordzijde alleen heesters en kleine meerstammige solitairen gebruiken vanwege de riolering die er loopt en de zonnepanelen van de bewoners;
 • Op de kop staat een onlangs geplaatste hondenpoepbak met zakjes.
 • In dit plantsoen een half verhard pad toevoegen om een route door het park te kunnen maken. Deze ook doorzetten in het stuk plantsoen waar al een plan voor is gemaakt;
 • Langs veel randen aansluitend aan de rijwegen vak beplanting gemaakt tegen parkeren, om de veiligheid te vergroten en het parkgevoel te versterken;
 • Strak gazon en bloemrijk grasland wisselen elkaar af. Op het gazon kan een balletje getrapt worden of een potje badminton worden gespeeld;
 • Fruit/bloesembomen komen door het park terug en geven bloesem in het voorjaar;
 • Een ontmoetingsplekje maken welke ook voor jeu de boules of de buurtbarbecue gebruikt kan worden;
 • Bestaande bomen (vier stuks) ingepast;
 • Enkele vaste plantenborders en de kenmerkende bank van tegels;
 • In het midden van de route een licht verhoogd ovaal met vaste planten en een vogelbosje gemaakt waar je tussendoor loopt;
 • Meerstammige solitairen om het parkgevoel te benadrukken.

Hiermee denken we drie ontwerpen te hebben gemaakt die inspelen op de behoeftes van de bewoners, waarbij ook is nagedacht over het beheer, biodiversiteit, schaduwplekken en klimaatadaptatie.

De ontwerpen zijn schetsontwerpen en dienen nog verder uitgewerkt te worden.  Daarbij zullen nog keuzes moeten worden gemaakt ten aanzien van:

 • materialisatie;
 • meubilair;
 • soorten beplanting;
 • soorten en maten bomen;
 • de technische uitvoerbaarheid.

U kunt geen rechten ontlenen aan deze ontwerpen.

Voor de uitwerking van de plannen is tijd nodig. Wij hopen dat de plannen in het voorjaar van 2024 gerealiseerd kunnen worden.

Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met Hans Oldersma of Nanneke Barends via het centrale nummer van Hollands Kroon (088 – 321 5000).