Overslaan en naar de inhoud gaan

Zienswijzen

Bij sommige procedures kunt u een zienswijze indienen.

Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met een besluit dat de gemeente nog moet nemen?

In sommige gevallen kunt u een zienswijze geven. Een zienswijze is een mening over een voorgenomen besluit of plan van de gemeente. In sommige gevallen nemen wij niet direct een besluit, maar komt er eerst een voorlopig besluit.

In een zienswijze beschrijft u met welke punten u het wel en niet eens bent en waarom. Wij nemen uw mening dan mee in het besluit. Dit betekent niet altijd dat uw zienswijze wordt overgenomen. Wel krijgt u altijd een reactie op uw zienswijze.

Een zienswijze kunt u mondeling, schriftelijk of digitaal indienen. Voor het digitaal indienen van een zienswijze gebruikt u de knop 'Indienen zienswijze'.

Zienswijze indienen na publicatie

Wilt u uw zienswijze geven over een voorlopig besluit? U leest in de informatie over het ontwerpbesluit of en hoe u een zienswijze kunt indienen.

Zienswijzen na brief van gemeente

Bij sommige besluiten sturen wij een brief, waarin we onze plannen uitleggen. Wij sturen deze brief naar de aanvrager en andere personen die ermee te maken hebben. Alleen als u zo’n brief hebt ontvangen mag u uw zienswijze geven. Hoe dat kan, staat in de brief.

Vervolg

Heeft u een zienswijze gegeven en bent u het niet eens met het uiteindelijke besluit? Dan kunt u nog in beroep gaan. Bij het besluit krijgt u van ons aanvullende informatie. In sommige gevallen kunt u in bezwaar gaan. Als dat zo is, staat dat onderaan het besluit.

Chat met Sophie

×
Chat met Sophie