Overslaan en naar de inhoud gaan

Zienswijzen

Bij sommige procedures kunt u een zienswijze indienen.

Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met een besluit dat de gemeente nog moet nemen?

In bepaalde gevallen kunt u een zienswijze indienen. Een zienswijze is een mening over een voorgenomen besluit of plan van de gemeente. In sommige gevallen nemen wij niet direct een besluit, maar komt er eerst een voorgenomen besluit. In een zienswijze beschrijft u met welke punten u het wel en niet eens bent en waarom. Wij nemen uw mening dan mee in de afweging voor het besluit. Dit betekent niet altijd dat uw zienswijze wordt overgenomen. Een zienswijze kan mondeling, schriftelijk of digitaal worden ingediend. Voor het digitaal indienen van een zienswijze gebruikt u de knop 'Indienen zienswijze'.

Zienswijze indienen na publicatie

Wilt u uw zienswijze indienen over een voorgenomen besluit? U leest in de kennisgeving over het ontwerpbesluit of en hoe u een zienswijze kunt indienen.

Zienswijzen na brief van gemeente

Bij bepaalde besluiten sturen wij een brief, waarin we onze plannen uitleggen. Wij sturen deze brief naar de aanvrager en andere belanghebbenden. Alleen als u zo’n brief hebt ontvangen mag u uw zienswijze indienen. Hoe dat kan, staat in de brief.

Vervolg

Als u een zienswijze heeft ingediend en u bent het niet eens met het uiteindelijke besluit, dan kunt u nog in beroep gaan. Bij het besluit krijgt u van ons aanvullende informatie. In sommige gevallen kunt u in bezwaar gaan. Als dat zo is, staat dat vermeld onderaan het besluit.

Chat met Sophie

×
Chat met Sophie