Robert (R.N.) Leever

Functie

 • Wethouder Economie en Brede Welvaart
 • 1ste locoburgemeester

Portefeuille

 • MKB, Agrarische zaken & Visserij, bedrijventerreinen
 • P10 – De Kop groeit! – Greenport NHN
 • Innovatie en circulaire economie
 • Gebiedsmanagers en dorpsontwikkelingsvisies
 • Personeel en organisatie*
 • Kunst, Cultuur en (Wereld) erfgoed
 • Recreatie en Toerisme, 100 jaar Zuiderzeewerken
 • Bestuurlijke vernieuwing*
 • Aanspreekpunt voor Wieringen

*deze portefeuilles komen terug bij twee bestuurders.

Aandachtsgebieden

 • Ontwikkelingsbedrijf NHN 
 • Huisvesting arbeidsmigranten
 • Wieringerhoek* 
 • Kustvisie IJsselmeer 
 • Waddenbaai 
 • RHB Kooyhaven 

Politieke partij

OHK

Bekijk de video over de eerste 100 dagen van Robert Leever

Foto’s