Rian (A.) van Dam

Portefeuille burgemeester

 • Bestuurlijke vernieuwing
 • Openbare orde en veiligheid
 • Algemene bestuurlijke zaken
 • Juridische zaken
 • Bezwaar en beroep
 • Integrale handhaving
 • Bestuurlijke samenwerking
 • Communicatie
 • Personeel en organisatie*
 • Inwonersparticipatie
 • Dienstverlening
 • Inclusiviteit (inclusief discriminatie)
 • ICT
 • ISPS en havenbeveiliging

*deze portefeuilles komen terug bij twee bestuurders.

Aandachtsgebieden burgemeester

 • Verkiezingen 
 • Politie en brandweer 
 • Crisis- en rampenbestrijding 
 • Naturalisaties 
 • Gegevensbeheer 
 • Evenementen 

Nevenfuncties gerelateerd aan burgemeesterschap

P10

 • Lid algemeen bestuur
 • Lid werkgroep Europa

VNG

 • Vice voorzitter commissie informatiesamenleving
 • Lid bestuurlijke klankbordgroep arbeidsmigranten
 • Vice voorzitter bestuurlijk netwerk landelijk gebied/NPLG

NH samen veilig/RBOP (regionaal bestuurlijk overleg politie)

 • Portefeuillehouder Cyber
 • Voorzitter bestuurlijke adviescommissie Evenementen

Veiligheidsregio VRNHN

 • Lid algemeen bestuur
 • Lid commissie crisisbeheersing
 • Portefeuillehouder water; hulpverlening in en op het water
 • Lid bestuurlijk overleg CRW
 • Lid bestuurlijk overleg SAMIJ
 • Portefeuillehouder Evenementen

Nevenfuncties burgemeester

 • Lid raad van toezicht Petrus Canisius College (bezoldigd)
 • Lid comite van aanbeveling van de IJsbrand Grafiekprijs (niet bezoldigd)
 • Voorzitter Raad van toezicht Stichting Scholengemeenschap Voor Vrijeschoolonderwijs (bezoldigd)
 • Voorzitter Raad van toezicht OVO Zaanstad (bezoldigd)
 • Lid bestuur stichting continuïteit AZ (niet bezoldigd)

Volg de burgemeester op sociale media

Foto’s burgemeester