Rian (A.) van Dam

Portefeuille burgemeester

 • Bestuurlijke vernieuwing*
 • Openbare orde en veiligheid
 • Algemene bestuurlijke zaken
 • Juridische zaken
 • Bezwaar en beroep
 • Integrale handhaving
 • Bestuurlijke samenwerking
 • Communicatie
 • Personeel en organisatie*
 • Inwonersparticipatie

*deze portefeuilles komen terug bij twee bestuurders.

Aandachtsgebieden burgemeester

 • Verkiezingen 
 • Politie en brandweer 
 • Crisis- en rampenbestrijding 
 • Naturalisaties 
 • Gegevensbeheer 
 • Evenementen 

Nevenfuncties burgemeester

 • Lid Comité van aanbeveling Petrus Canisius College (niet bezoldigd)
 • Raad van advies van de IJsbrand prijs (niet bezoldigd)
 • Voorzitter Raad van toezicht Stichting Scholengemeenschap Voor Vrijeschoolonderwijs (niet bezoldigd)
 • Voorzitter Raad van toezicht OVO Zaanstad (niet bezoldigd)
 • Lid bestuur stichting continuïteit AZ (niet bezoldigd)

Nevenfuncties gerelateerd aan burgemeesterschap

P10

 • Lid algemeen bestuur
 • Lid bestuurlijke werkgroep NPLG/agrarische sector

VNG

 • Lid bestuurlijke klankbordgroep arbeidsmigranten
 • Lid bestuurlijk netwerk landelijk gebied/NPLG
 • Lid commissie informatiesamenleving; portefeuille Europa en digitale grondrechten en ethiek
 • NH samen veilig/RBOP (regionaal bestuurlijk overleg politie)
 • Lid bestuurlijke adviescommissie Cyber
 • Lid bestuurlijke adviescommissie Evenementen

Veiligheidsregio

 • Lid commissie brandweer & fysieke veiligheid
 • Lid commissie zorg en veiligheid
 • Portefeuillehouder hulpverlening in en op het water
 • Portefeuillehouder veiligheidshuis
 • Lid bestuurlijke commissie transitie brandweer
 • Lid bestuurlijk overleg CRW
 • Lid bestuurlijk overleg SAMIJ

Volg de burgemeester op sociale media

Foto’s burgemeester