Mary (M.M.J.) van Gent

Functie

 • Wethouder Sociaal Domein
 • 2e locoburgemeester

Portefeuille

 • Zorg
 • Welzijn
 • Jeugd
 • Onderwijs
 • Onderwijshuisvesting
 • Sport
 • Subsidies
 • Aanspreekpunt voor Anna Paulowna
 • Accommodatiebeleid

Aandachtsgebieden

 • Bewegen ouderen Mantelzorg
 • Vroeg voorschoolse educatie en kinderopvang
 • Leerlingenvervoer
 • Eenzaamheid
 • Accommodatiebeleid (inhoud)
 • Maatschappelijk vastgoed
 • Bibliotheek
 • Campus de Terp (scholen/ sport)
 • Vluchtelingen, inburgering, integratie

Politieke partij

Senioren Hollands Kroon

Nevenfuncties

 • Eigenaar DGA Overdevest Coaching en Training (bezoldigd)
Bekijk de video over de eerste 100 dagen van Mary van Gent

Foto’s