Overslaan en naar de inhoud gaan

Crisissituaties jeugd, wmo, acute zorg, ggz

Als u twijfelt: altijd 112 (laten) bellen.

Crisisdienst Jeugd

Als de veiligheid van een kind/jongere of ouders direct gevaar loopt bel 112. Als u zich zorgen maakt over de veiligheid kunt u gebruik maken van de crisisdienst. U kunt tussen 9:00 en 17:00 uur bellen naar het wijkteam via telefoonnummer 088-321 5000. Bij directe zorgen over de veiligheid van jeugd kan de crisisdienst jeugdhulp gebeld worden via telefoonnummer 088 - 777 8887. Zij zijn 24/7 bereikbaar, ook buiten kantoortijden, op feestdagen en in het weekend.

Crisis volwassenen

Voor volwassenen gelden de reguliere nummers (huisartsenpost, 112 etc)

 • Huisartsenpost Den Helder telefoonnummer 0223-670 470
 • Huisartsenpost West Friesland Hoorn telefoonnummer 0229-297 888
 • Huisartsenpost Schagen telefoonnummer 0224- 224 040

Meldpunt Acute zorg

Het Meldpunt Acute zorg biedt snelle en deskundige hulp aan mensen met een verstandelijke beperking in crisissituaties. Alle mensen met een verstandelijke beperking uit Noord-Holland Noord kunnen in crisissituaties via het Meldpunt worden geholpen. Een crisissituatie kan ontstaan door:

 • het wegvallen van het verzorgingsmilieu door bijvoorbeeld ziekte of overlijden van de verzorger;
 • ernstige fysieke of psychische bedreiging van of door de cliënt;
 • een crisis in de persoon van de cliënt.

Meldpunt Acute Zorg is 24 uur per dag telefonisch bereikbaar via  0226-332 402.

Crisisdienst GGZ NHN ( acute psychische hulp) -> via de huisartsenpost!

Tijdens kantooruren (8.30 - 17.00 uur)

 • Wanneer u wel bij GGZ NHN staat ingeschreven neem contact op met GGZ NHN telefoonnummer 088-656 5010.
 • Bent u niet bij GGZ NHN ingeschreven? Neem eerst contact op met uw huisarts. Uw huisarts zal zo nodig contact opnemen met GGZ NHN.

Buiten kantooruren

 • Staat u wel ingeschreven staat bij GGZ NHN en u heeft met uw behandelaar afspraken gemaakt over crisisbehandeling? Dan kunt u zelf telefonisch contact met hen opnemen.
 • Staat u niet ingeschreven of u heeft geen afspraken gemaakt over crisisbehandeling? Neem dan bij crisis buiten kantoortijd contact op met de huisartsenpost. De dienstdoende huisarts kan via de meldkamer contact opnemen met de spoedeisende psychiatrische hulp van GGZ NHN.

Voor volwassenen gelden de reguliere nummers (huisartsenpost, 112 etc)

 • Huisartsenpost Den Helder telefoonnummer 0223-670 470
 • Huisartsenpost West Friesland Hoorn telefoonnummer 0229-297 888
 • Huisartsenpost Schagen telefoonnummer 0224-224 040

Voor jeugd kunt u contact opnemen met crisisdienst jeugd.

Veilig Thuis

Als er sprake is van vermoeden van huiselijk geweld en acute crisis: dan altijd 112 bellen.

 • Veilig Thuis, huiselijk geweld en kindermishandeling
 • Het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) en het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) zijn samen gevoegd. De nieuwe naam per 1 januari 2015 is: Veilig Thuis.

In Nederland hebben tussen de 200.000 en 230.000 personen te maken met ernstig of herhaald huiselijk geweld. Wilt u weten wat u in zo’n situatie kan doen? Ga dan naar www.vooreenveiligthuis.nl

U kunt Veilig Thuis ook bereiken via telefoonnummer 0800-2000 en via e-mail info@huiselijkgeweldkopvannoordholland.nl.

U kunt  bij Veilig Thuis terecht voor:

 • het melden van huiselijk geweld en kindermishandeling;
 • het krijgen van advies en zo nodig ondersteuning.

Chat met Sophie

×
Chat met Sophie