Opnemen van gesprekken met het wijkteam Incluzio Hollands Kroon

Een gesprek met een wijkteammedewerker over uw zorg- en ondersteuningsvraag kan beladen zijn. Ook komt er tijdens een gesprek veel op u af. Daarom is er regelmatig de wens om het gesprek op te nemen, zodat u het nog eens na kunt luisteren. Het is voor ons van belang om dit te weten. Wanneer u een geluidsopname wilt maken, moet u toestemming vragen aan de wijkteammedewerker. Er kunnen belangrijke redenen zijn om het gesprek niet op te nemen. Is dat het geval, leggen wij uit waarom dat zo is. Voor het opnemen van een gesprek zijn wel een aantal spelregels.

De spelregels opgesteld door de Nationale Ombudsman:

  1. Incluzio Hollands Kroon staat het maken van een geluidsopname toe, tenzij er zwaarwegende redenen zijn dit niet te doen. In dat geval zoeken we samen met u naar een andere oplossing. 
  2. Op deze pagina staat de informatie over het opnemen van gesprekken. 
  3. U maakt van te voren duidelijk dat u een geluidsopname wilt maken. 
  4. U verstrekt aan Incluzio Hollands Kroon een kopie van de opname als wij dat wensen. Of andersom als Incluzio Hollands Kroon de opname maakt. 
  5. U en Incluzio Hollands Kroon knippen of plakken niet in een geluidsopname, tenzij dit wordt meegedeeld. 
  6. U en Incluzio Hollands Kroon verstrekken geen geluidsopnamen aan anderen zonder toestemming van de andere partij. Beide partijen maken de geluidsopnamen niet openbaar. Bijvoorbeeld op social media of via de pers.

Wilt u meer weten?

Het rapport van de Nationale Ombudsman met de spelregels en aanvullende informatie leest u op de website van de Nationale Ombudsman.