Overslaan en naar de inhoud gaan

Eenmalige energietoeslag

De energiekosten zijn de laatste tijd enorm gestegen. Dit is voor veel mensen voelbaar in de portemonnee. Mensen met weinig geld worden hierdoor extra geraakt.

De overheid heeft daarom voor mensen met weinig geld een regeling gemaakt. Deze mensen kunnen hierdoor één keer een bedrag van € 800,- krijgen voor de hogere energiekosten. Zij krijgen deze tegemoetkoming via hun gemeente. Woont u in Hollands Kroon? Dan krijgt u dit bedrag van ons.

Automatisch op uw rekening

U kunt een aanvraag doen via de oranje knop 'Energietoeslag aanvragen'. Inwoners die de energietoeslag automatisch krijgen, hebben het geld 16 of 17 mei op hun rekening gekregen.

Kijk hier of u de energietoeslag automatisch krijgt. Denkt u dat u de energietoeslag wel automatisch moet krijgen, maar heeft u deze niet ontvangen in de week van 16 tot 20 mei? Neem dan contact op via de Bel-me-terug-knop.

Hoogte en duur

De energietoeslag is € 800,- per huishouden. Het wordt één keer gegeven. Heeft u of uw partner waarmee u samenwoont het al gekregen? Dan kunt u het dus niet nog een keer krijgen. Woont u samen? Dan krijgt u het bedrag samen.

Voor wie?

De eenmalige energietoeslag is voor mensen met weinig geld vanaf 21 jaar. Het is bedoeld voor huishoudens en dus niet per persoon. De overheid heeft een grens aangegeven hoe hoog het netto inkomen van een huishouden maximaal mag zijn om de energietoeslag te kunnen krijgen. Dit is vastgesteld op 120% van de bijstandsnorm. Uw vakantiegeld rekenen we niet mee. Toeslagen van de belastingdienst tellen ook niet mee als inkomen. Per type huishouden is de inkomensgrens iets verschillend. Hieronder ziet u hoeveel dit is per type huishouden.

Wat zijn de voorwaarden?

U heeft recht op de energietoeslag van de gemeente Hollands Kroon als u:

 • 21 jaar of ouder bent;
 • de gemeente Hollands Kroon woont; en
 • een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning heeft; en
 • een laag inkomen heeft. Dit is een inkomen dat niet hoger is dan het voor uw situatie geldende bedrag per maand.

 

Gezinssamenstelling 21 jaar tot AOW-leeftijd Vanaf AOW-leeftijd
Alleenstaand € 1.245,- netto € 1.383,- netto
Samenwonend/getrouwd € 1.778,- netto € 1.872,- netto

Wie krijgt het automatisch?

Sommige inwoners hoeven geen aanvraag te doen, maar krijgen de eenmalige energietoeslag vanzelf van ons. Dit zijn inwoners die al gebruik maken van andere regelingen van de gemeente voor mensen met weinig geld. Het gaat om inwoners die gebruik maken van de volgende regelingen:

 • Meedoen Hollands Kroon
 • Individuele inkomenstoeslag
 • Bijzondere bijstand
 • Bijstandsuitkering op grond van de Participatiewet
 • Uitkering op grond van de IOAW
 • Uitkering op grond van de IOAZ
 • BBZ lite
 • BBZ levensonderhoud

Heeft u al de energietoeslag via een andere gemeente gekregen, omdat u daar eerst woonde? Dan kunt u niet nog een keer de energietoeslag bij ons aanvragen.

Is geen van deze situaties op u van toepassing? Dan kunt u met dit aanvraagformulier de energietoeslag aanvragen. De energietoeslag is tot 1 september 2022 aan te vragen.

Denkt u dat u de energietoeslag wel automatisch zou moeten krijgen maar heeft u deze niet ontvangen in de week van 16 tot 20 mei? Neem dan contact op via de Bel-me-terug-knop.

Welke inkomsten tellen mee?

De volgende inkomsten tellen in ieder geval mee:

 • inkomen uit werk; 
 • inkomen uit eigen bedrijf; 
 • inkomen uit een uitkering;  
 • inkomen uit een inkomensverzekering;
 • inkomen uit verhuur; en  
 • inkomen uit partner- en/of kinderalimentatie;
 • inkomen uit pensioen.

Eventuele heffingskortingen tellen ook mee als inkomen.

Telt mijn vermogen mee?

We kijken voor deze toeslag alleen naar uw inkomen. Uw vermogen rekenen we niet mee. Het maakt dus niet uit hoeveel spaargeld u bijvoorbeeld heeft.

Kostendelers

Bent u inwonende kostendeler en niet de hoofdbewoner? Dan heeft u geen recht op de energietoeslag. De hoofdbewoner is de persoon van wie de naam op het energiecontract staat en voor wie de rekening van de energiekosten is.

Bewijs

Krijgt u niet vanzelf de energietoeslag, dan moet u bij de aanvraag bewijs inleveren. Het gaat om de volgende stukken:

 • Kopie van een geldig legitimatiebewijs (paspoort of ID-kaart. Een rijbewijs is geen geldig legitimatiebewijs.)
 • Bewijs dat het energieabonnement/de energierekening voor uw rekening komt;
  • Een afschrift van uw bankrekening met duidelijk uw naam en bankrekeningnummer
  • Een afschrift van uw energierekening
 • Werkt u of heeft u inkomsten uit bijvoorbeeld werk, alimentatie of een uitkering van een andere instantie, dan moet u ook bij de aanvraag meesturen:
  • Bij vaste inkomsten: de laatste inkomstenspecificatie;
  • Bij wisselende inkomsten: inkomstenspecificaties tot 3 maanden voor het doen van de aanvraag; dus in ieder geval 3 inkomstenspecificaties zodat een gemiddeld inkomen berekend kan worden;
 • Bent u zelfstandig ondernemer? Dan vragen wij u ook mee te sturen bij de aanvraag:
  • Als u dit heeft: de BTW aangifte van het eerste kwartaal van 2022;
  • Als u de BTW aangifte van het eerste kwartaal van 2022 niet heeft: alle bankafschriften van de drie maanden voorafgaand aan deze aanvraag, zodat bepaald kan worden of de inkomsten onder 120% van de bijstandsnorm zijn;
  • Als u het heeft of extra nodig blijkt te zijn, andere stukken waaruit blijkt dat het inkomen in de periode van 3 maanden voorafgaand aan de aanvraag, lager dan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm zijn geweest.

Heeft u een partner waarmee u samenwoont? Dan moet u ook van uw partner al het bewijs toesturen.

Heeft de energietoeslag invloed op andere inkomsten?

De energietoeslag wordt niet gekort op uw uitkering. Het heeft ook geen invloed op de toeslagen van de belastingdienst.

Beslagverbod

Op de energietoeslag ligt een beslagverbod. Dit betekent dat als u schulden heeft, de schuldeiser geen beslag mag leggen op deze toeslag als u het krijgt.

Wie krijgt geen energietoeslag

 • als u 18, 19 of 20 jaar oud bent; of
 • student bent en studiefinanciering (WSF 2000) ontvangt; of
 • in een instelling woont (zorg- of verpleeginstelling of instelling voor beschermd of begeleid wonen);
 • alleen op een briefadres staat ingeschreven in de gemeente
 • kostendeler bent en niet zelf de hoofdbewoner bent

Chat met Sophie

×
Chat met Sophie