Overslaan en naar de inhoud gaan

Eenmalige energietoeslag

De energiekosten zijn de laatste tijd enorm gestegen. Dit is voor veel mensen voelbaar in de portemonnee. Mensen met weinig geld worden hierdoor extra geraakt. De overheid heeft daarom voor mensen met weinig geld een regeling gemaakt. Zij krijgen deze tegemoetkoming via hun gemeente. Woont u in Hollands Kroon? Dan krijgt u dit bedrag van ons.

Update 13 januari 2023

De overheid heeft bekendgemaakt dat de energietoeslag er ook in 2023 is voor mensen met weinig geld. Wij gaan dit als gemeente weer verstrekken voor onze eigen inwoners. Wij mogen dit pas verstrekken als de landelijke wetswijziging die hiervoor nodig is, in werking is getreden. Dit is waarschijnlijk pas in juni 2023. Wel mogen we inwoners alvast een voorschot van 500 euro geven op de energietoeslag van 2023.

We geven de inwoners de bij ons bekend zijn en aan de voorwaarden voldoen dit voorschot automatisch. Dit krijgt u eind februari 2023. Eerder lukt niet. Wij moeten hier namelijk dingen voor regelen. Heeft u het voorschot niet automatisch gekregen? Dan kunt u het vanaf half maart 2023 aanvragen via deze pagina.

Tussen 1 januari en half maart 2023 is het niet mogelijk een voorschot op de energietoeslag aan te vragen.

Inkomensgrens is verhoogd voor 2023

Wij hebben ervoor gekozen om in 2023 nog meer inwoners te helpen met de energietoeslag. Dit doen wij door de inkomensgrens voor 2023 te verhogen.

De energietoeslag ziet er in 2023 als volgt uit:

Inkomensgroep Netto inkomen Toeslag hoogte (Netto)
Tot 120% Alleenstaand max. € 1.434,- | Gehuwd max. € 2.049,- € 1.300,-
121-130% Alleenstaand  € 1.374,- t/m € 1.477,-  | Gehuwd  € 1.963,- t/m € 2.109,-   € 1.100,-
131-140% Alleenstaand  € 1.478,- t/m € 1.590,-   | Gehuwd  € 2.110,- t/m  € 2.272,-   € 900,-
141-150% Alleenstaand  € 1.591,- t/m € 1.704,-   | Gehuwd   € 2.272,- t/m € 2.434,-   € 700,-

Lees meer over het besluit ondersteuning lage middeninkomens.

Let op: tot dat de wetswijziging in werking is getreden, kunt u alleen een voorschot van 500 euro krijgen. Afhankelijk van uw inkomen kunt u later nog een nabetaling krijgen. Hoeveel dit is hangt af van uw situatie.

Voor wie?

De eenmalige energietoeslag is voor mensen met weinig geld vanaf 21 jaar. Het is bedoeld voor huishoudens en dus niet per persoon. Daarnaast mag het inkomen niet hoger zijn dan een bepaalde inkomensgrens. Per type huishouden is de inkomensgrens iets verschillend. Deze grenzen staan in de tabel hierboven. Vakantiegeld rekenen we niet mee als inkomen. Toeslagen van de belastingdienst tellen ook niet mee als inkomen.

  Welke inkomsten tellen mee?

  De volgende inkomsten tellen in ieder geval mee:

  • inkomen uit werk; 
  • inkomen uit eigen bedrijf; 
  • inkomen uit een uitkering;  
  • inkomen uit een inkomensverzekering;
  • inkomen uit verhuur; en  
  • inkomen uit partner- en/of kinderalimentatie;
  • inkomen uit pensioen.

  Eventuele heffingskortingen tellen ook mee als inkomen.

  Telt mijn vermogen mee?

  We kijken voor deze toeslag alleen naar uw inkomen. Uw vermogen rekenen we niet mee. Het maakt dus niet uit hoeveel spaargeld u bijvoorbeeld heeft.

  Wat zijn de voorwaarden?

  U heeft recht op de energietoeslag van de gemeente Hollands Kroon als u:

  • 21 jaar of ouder bent;
  • de gemeente Hollands Kroon woont; en
  • een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning heeft; en
  • een laag inkomen heeft. Dit is een inkomen dat niet hoger is dan het voor uw situatie geldende bedrag per maand.

  Kostendelers

  Bent u inwonende kostendeler en niet de hoofdbewoner? Dan heeft u geen recht op de energietoeslag. De hoofdbewoner is de persoon van wie de naam op het energiecontract staat en voor wie de rekening van de energiekosten is.

  Bewijs

  Krijgt u niet vanzelf de energietoeslag, dan moet u bij de aanvraag bewijs inleveren. Het gaat om de volgende stukken:

  • Kopie van een geldig legitimatiebewijs (paspoort of ID-kaart. Een rijbewijs is geen geldig legitimatiebewijs.)
  • Bewijs dat het energieabonnement/de energierekening voor uw rekening komt;
   • Een afschrift van uw bankrekening met duidelijk uw naam en bankrekeningnummer
   • Een afschrift van uw energierekening
  • Werkt u of heeft u inkomsten uit bijvoorbeeld werk, alimentatie of een uitkering van een andere instantie, dan moet u ook bij de aanvraag meesturen:
   • Bij vaste inkomsten: de laatste inkomstenspecificatie;
   • Bij wisselende inkomsten: inkomstenspecificaties tot 3 maanden voor het doen van de aanvraag; dus in ieder geval 3 inkomstenspecificaties zodat een gemiddeld inkomen berekend kan worden;
  • Bent u zelfstandig ondernemer? Dan vragen wij u ook mee te sturen bij de aanvraag:
   • Als u dit heeft: de BTW aangifte van het eerste kwartaal van 2022;
   • Als u de BTW aangifte van het eerste kwartaal van 2022 niet heeft: alle bankafschriften van de drie maanden voorafgaand aan deze aanvraag, zodat bepaald kan worden of de inkomsten onder 120% van de bijstandsnorm zijn;
   • Als u het heeft of extra nodig blijkt te zijn, andere stukken waaruit blijkt dat het inkomen in de periode van 3 maanden voorafgaand aan de aanvraag, lager dan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm zijn geweest.

  Heeft u een partner waarmee u samenwoont? Dan moet u ook van uw partner al het bewijs toesturen.

  Wanneer krijgt u bericht?

  U krijgt zo snel mogelijk bericht of u recht heeft op de energietoeslag. Misschien wordt u om extra informatie gevraagd. We proberen uw aanvraag binnen 8 weken te behandelen. Door de enorme drukte kan het iets langer duren. Als u extra informatie moet opsturen dan wordt de termijn van 8 weken verlengd met de tijd die u nodig heeft om de extra informatie aan ons te geven.

  Heeft de energietoeslag invloed op andere inkomsten?

  De energietoeslag wordt niet gekort op uw uitkering. Het heeft ook geen invloed op de toeslagen van de belastingdienst.

  Beslagverbod

  Op de energietoeslag ligt een beslagverbod. Dit betekent dat als u schulden heeft, de schuldeiser geen beslag mag leggen op deze toeslag als u het krijgt.

  Wie krijgt geen energietoeslag

  • als u 18, 19 of 20 jaar oud bent*; of
  • in een instelling woont (zorg- of verpleeginstelling of instelling voor beschermd of begeleid wonen);
  • alleen op een briefadres staat ingeschreven in de gemeente;
  • kostendeler bent en niet zelf de hoofdbewoner bent.

  *In dat geval hebben je ouders een wettelijke onderhoudsplicht ex art. 12 P-wet; indien je ouders hier niet aan kunnen voldoen, zal een aanvraag wel in behandeling worden genomen. Hiervoor zal ook informatie over de financiële situatie van je ouders worden opgevraagd.

  Wie krijgt het automatisch?

  Sommige inwoners hoeven geen aanvraag te doen, maar krijgen de eenmalige energietoeslag vanzelf van ons. Dit zijn inwoners die al gebruik maken van andere regelingen van de gemeente voor mensen met weinig geld. Het gaat om inwoners die gebruik maken van de volgende regelingen:

  • Meedoen Hollands Kroon
  • Individuele inkomenstoeslag
  • Bijzondere bijstand
  • Bijstandsuitkering op grond van de Participatiewet
  • Uitkering op grond van de IOAW
  • Uitkering op grond van de IOAZ
  • BBZ lite
  • BBZ levensonderhoud

  Let op: U moet wel aan alle voorwaarden voldoen om de energietoeslag automatisch te kunnen krijgen. Het kan dus zijn dat u wel gebruik maakt van een van bovenstaande regelingen maar tóch geen recht heeft op de energietoeslag. De voorwaarden staan op deze pagina.

  Heeft u al de energietoeslag via een andere gemeente gekregen, omdat u daar eerst woonde? Dan kunt u niet nog een keer de energietoeslag bij ons aanvragen.

  Is geen van deze situaties op u van toepassing? Dan kunt u later in het jaar een aanvraag doen om een voorschot op de energietoeslag te krijgen. Houd onze website hiervoor in de gaten.

  Energietoeslag aanvragen

  Tussen 1 januari en half maart 2023 is het niet mogelijk om een voorschot op de energietoeslag aan te vragen.

  Chat met Sophie

  ×
  Chat met Sophie