Vroeg samenwerken in Noord-Holland Noord (VIN)

Gezinnen hebben in hun leven te maken met (zorg)professionals. Bijvoorbeeld: jeugdverpleegkundige, intern begeleider, (huis)arts, gezinscoach, jongerenwerker, psychiatrisch verpleegkundige, schuldhulpverlener en/of maatschappelijk werker. Niet altijd kennen de verschillende professionals elkaar. De verwijsindex zorgt ervoor dat deze professionals met elkaar in contact kunnen komen als dat nodig is. Ze kunnen dan met elkaar en het gezin overleggen en werken niet langs elkaar heen. In Noord-Holland Noord heet de verwijsindex Vroeg samenwerken In Noord-Holland Noord (VIN).

Digitaal systeem

VIN is een digitaal systeem waarin een professional kan aangeven dat deze (indirect) betrokken is bij een jeugdige tot 23 jaar. Als een andere professional ook zijn betrokkenheid bij deze jeugdige toont, ontstaat er een ‘match’. Deze match kan ook komen door een broer(tje) of zus(je).

Na een match krijgen de professionals een bericht met elkaars contactgegevens. Hierdoor kunnen zij beter met elkaar samenwerken. Toestemming van de jeugdige en/of de ouders is hiervoor eerst nodig. Pas dan kunnen de professionals samen met het gezin overleggen hoe zij een kind en/of het gezin het beste kunnen ondersteunen.

VIN is alleen toegankelijk voor professionals die daarvoor bevoegd zijn. In de regio Noord-Holland Noord zijn verschillende organisaties aangesloten op VIN. Dit zijn bijvoorbeeld: scholen, kinderopvang, (huis)artsen, maatschappelijk werk, wijkteams, jeugdhulpinstellingen en leerplicht.

In een korte video wordt uitgelegd hoe het werkt.

Wij werken met VIN

Om ervoor te zorgen dat professionals kunnen samenwerken, maken wij gebruik van VIN. Dit zorgt voor een snellere en betere afstemming rondom de inzet van ondersteuning in het gezin.

Meer informatie

Wilt u meer weten over VIN? Kijk dan op de website Vroeg samenwerken in Noord-Holland Noord