Leegstandwet, tijdelijke verhuur/leegstand

Wilt u uw woning tijdelijk verhuren? Bijvoorbeeld omdat uw woning te koop staat. Of omdat uw woning wacht op sloop of renovatie. De Leegstandwet biedt u de mogelijkheid tot tijdelijke verhuur.

Veelgestelde vragen Leegstandwet

Voor het tijdelijk verhuren van een woning op basis van de Leegstandwet heeft u een vergunning nodig. 

U kunt deze vergunning aanvragen voor:

 • een huurwoning die gerenoveerd of gesloopt moet worden;
 • een woning die te koop staat en nog nooit bewoond is geweest;
 • een woning die te koop staat en waarin de eigenaar gewoond heeft in de 12 maanden voordat de woning leeg kwam te staan;
 • een woning die te koop staat en in 10 jaar niet langer dan 3 jaar verhuurd is geweest;
 • gebouwen zonder woonbestemming die u als woonruimte wilt verhuren, bijvoorbeeld een kantoorgebouw of school.

Wilt u een huurwoning die gerenoveerd of gesloopt moet worden tijdelijk verhuren? Dan krijgt u de vergunning voor maximaal twee jaar. Op verzoek van de eigenaar of beheerder van de woning kan de vergunning telkens voor maximaal een jaar worden verlengd tot een totaal van maximaal zeven jaar. 

Er zijn drie uitzonderingen:

 1. Als de gemeente voor een woning in een gebouw een tijdelijke bestemmingsontheffing heeft verleend, geldt de vergunning voor de termijn van de Omgevingsvergunning met een maximum van tien jaar.
 2. Voor te koop staande koopwoningen is de vergunningsduur (na verlengingen) maximaal vijf jaar.
 3. Voor te koop staande huurwoningen is de vergunningsduur (na verlengingen) maximaal vijf jaar

U kunt de vergunning aanvragen via het formulier Aanvraagformulier vergunning verhuur woonruimte.

De voorwaarden voor tijdelijke verhuur zijn:

 • de woning staat leeg;
 • de woning staat te koop;
 • alle bewoners zijn uitgeschreven uit de Basis Registratie Personen (BRP);
 • u woont al op een nieuw adres;.
 • u bent eigenaar of verhuurder van de woonruimte.

De volgende verhuurregels gelden bij verhuren van een pand in kader van Leegstandwet:

 • de huurder heeft geen huurbescherming als de huur stopt;
 • het huurcontract duurt minimaal 6 maanden;
 • de huurder heeft opzegtermijn van minimaal 1 maand;
 • de verhuurder heeft opzegtermijn van minimaal 3 maanden;
 • het huurcontract eindigt als leegstandsvergunning is verlopen.

Krijgt u een vergunning om uw woning die te koop staat te verhuren? Dan mag u met de huurder de huurprijs afspreken. In alle andere gevallen mag de huurprijs niet hoger zijn dan de prijs in de vergunning.

De kosten voor een vergunning Leegstandwet zijn € 143,45.

De gemeente beslist binnen 8 weken na het ontvangen van uw aanvraag. Deze termijn mag één keer verlengd worden.

U kunt geen bezwaar en beroep indienen tegen de beslissing van de gemeente.

Meer informatie over de Leegstandwet vindt u op: Overheid.nl/leegstandwet