Welstand

Als u een omgevingsvergunning voor bouwen aanvraagt, beoordelen we uw bouwplan. We kijken of het plan ook voldoet aan redelijke eisen van welstand. We kijken dan naar welstandscriteria die in de welstandsnota staan. Hiervoor betaalt u leges die u terugvindt op de legesnota, onder aan de beschikking.

In onze welstandsnota werken we met drie verschillende soorten welstandsgebieden:

  • welstandsvrij;
  • welstandsluw;
  • welstandsintensief.

Staat uw bouwwerk in:

  • een welstandsvrij gebied, dan gelden er geen regels. De initiatiefnemer is zelf verantwoordelijk voor het uiterlijk van het bouwwerk;
     
  • een welstandsluw gebied, dan is er een licht preventief welstandstoezicht van toepassing. Uw plan moet voldoen aan globale welstandsregels;
     
  • een welstandsintensief gebied, dan geldt een speciaal preventief welstandstoezicht.

Op de kaart in de welstandsnota kunt u de verschillende welstandsgebieden met de daarbij horende criteria terugvinden. Daarnaast kunt u ook op postcode of adres zoeken via de site Tercera.

De beoordeling hangt af van het soort gebied waar het bouwwerk staat. Slechts een klein deel van de aanvragen voor een omgevingsvergunning gaan voor advies naar de welstandscommissie. Staat het bouwwerk in welstandsintensief gebied? Dan gaat de aanvraag altijd voor advies naar de welstandscommissie. De meeste aanvragen hoeven we niet te laten beoordelen door de welstandcommissie. Dit kan zijn omdat het om een welstandsvrij gebied gaat of omdat de ambtelijke organisatie de beoordeling doet.

U kunt tegen een advies van de welstandscommissie geen bezwaar maken.