Stikstofberekening voor bouwen of verbouwen

Gaat u bouwen of verbouwen? Dan heeft u een AERIUS-berekening nodig. Dit geldt sinds mei 2019. Dit is een berekening of uw project wel of geen stikstof uitstoot. Deze berekening kost geld. Voor sommige particuliere projecten is het vanaf nu niet meer nodig een AERIUS-berekening aan te leveren. Hieronder leest u of dat ook voor uw project geldt. Bij alle twijfelgevallen geven wij het advies om toch een aparte berekening te laten doen.

Te veel stikstof in de lucht is een probleem. Planten en dieren hebben hier last van. Daarom mogen nieuwe bestemmingsplannen en projecten geen extra stikstof uitstoten in natuurgebieden.

Om het makkelijker te maken hebben we onze gemeente verdeeld in gebieden. Op de kaart ziet u groene, gele,  oranje en rode gebieden. Hieronder leggen wij uit wat dit betekent.

Het grootste gebied in Hollands Kroon is groen. Voert u bouwactiviteiten in dit gebied? Dan zijn dit de regels: U voert bouwactiviteiten*) uit: voor particulieren; aan maximaal 11 woningen; En u werkt samen met een aannemer die werkt met STAGE-IV of nieuwer materieel. Voor de bouwfase is ervan uitgegaan dat de werktuigen ten minste voldoen aan de emissienorm Stage IV. Dus als er andere werktuigen worden gebruikt is er wel weer een stikstofonderzoek nodig. => U hoeft geen AERIUS-berekening te laten maken. *)Voorbeelden van bouwactiviteiten zijn: dakopbouw, woninguitbreiding, dakkapel, garage, overkapping.

U voert bouwactiviteiten*) uit: voor particulieren; aan maximaal 5 woningen; En u werkt samen met een aannemer die werkt met STAGE-IV of nieuwer materieel. Voor de bouwfase is ervan uitgegaan dat de werktuigen ten minste voldoen aan de emissienorm Stage IV. Dus als er andere werktuigen worden gebruikt is er wel weer een stikstofonderzoek nodig. => U hoeft geen AERIUS-berekening te laten maken. *)Voorbeelden van bouwactiviteiten zijn: dakopbouw, woninguitbreiding, dakkapel, garage, overkapping.

U voert bouwactiviteiten*) uit: voor particulieren; aan maximaal 2 woningen; En u werkt samen met een aannemer die werkt met STAGE-IV of nieuwer materieel. Voor de bouwfase is ervan uitgegaan dat de werktuigen ten minste voldoen aan de emissienorm Stage IV. Dus als er andere werktuigen worden gebruikt is er wel weer een stikstofonderzoek nodig. => U hoeft geen AERIUS-berekening te laten maken. *)  Voorbeelden van bouwactiviteiten zijn: dakopbouw, woninguitbreiding, dakkapel, garage, overkapping.
 

Toename stikstofdepositie bij de bouw van 1 of meer woningen is niet uitgesloten. Voor de bouw van woningen is alijd projectspecifiek onderzoek nodig.

Op korte afstand van een Natura 2000-gebied kunnen naast stikstof ook andere verstorende factoren (zoals licht, geluid en trillingen) optreden. Hier zijn mogelijk andere onderzoeken voor nodig. Dit hangt af van de locatie en de werkzaamheden.

Deze regels gelden alleen voor particuliere bouwprojecten, niet voor bedrijfsmatige projecten. Een AERIUS-berekening kost voor particulieren veel geld. Bij bedrijfsmatige projecten is het vaak een klein onderdeel van de kosten. Ook zijn deze regels bedoeld voor woningbouw en de verkeersbewegingen van vrachtwagens met bouwmateriaal die daarbij horen. Voor bedrijfsmatige projecten is dit vaak veel meer.

Door deze aanpak kan er toch nog om een berekening worden gevraagd. Bijvoorbeeld als er bezwaar is gemaakt. Deze berekening moet u dan alsnog bij ons aanleveren.