Aanvraag omgevingsvergunning uitweg

Een uitweg, ook wel uitrit, inrit of oprit genoemd, is een aansluiting vanuit een perceel op de openbare weg.

Voor het aanleggen of wijzigen van een uitweg moet een omgevingsvergunning worden aangevraagd. De aanvraag alleen is niet voldoende om een uitweg aan te mogen leggen. De gemeente moet de aanvraag eerst positief hebben beoordeeld.

Wanneer moet ik een omgevingsvergunning aanvragen?

Een omgevingsvergunning is nodig wanneer u een uitweg wilt aanleggen of veranderen. Een aanvraag omgevingsvergunning geeft u nog niet het recht de uitweg direct aan te leggen. Wij beoordelen eerst of de uitweg niet nadelig is voor onder meer de verkeersveiligheid, de parkeervoorzieningen en het openbaar groen.

Uiterlijk 8 weken na de aanvraag krijgt u bericht of wij akkoord gaan met uw aanvraag. In dat geval wordt de omgevingsvergunning ook bekendgemaakt in het gemeenteblad onder officiële bekendmakingen.

Het aanvragen van een omgevingsvergunning uitweg gaat via het Omgevingsloket.

Voor de aanvraag van een uitweg brengen wij kosten in rekening. Deze kosten bedragen € 200,00.

Als wij akkoord zijn met uw uitweg dan kunt u de uitweg gaan aanleggen. Let op: uiterlijk vijf werkdagen voor de start van de werkzaamheden moet u het team Toezicht en Inspectie hierover informeren. Dit kan via telefoonnummer 088-321 5000 of via het contactformulier op onze website.

Aan het aanleggen van een uitweg zijn wel een aantal voorwaarden verbonden. Er zijn verschillende voorwaarden afhankelijk van de locatie van de uitweg. De voorwaarden waaraan uitwegen moeten voldoen binnen de bebouwde kom, buiten de bebouwde kom en op bedrijventerreinen kunt u vinden op deze pagina onder het kopje Downloads.