Asbest verwijderen

U mag zelf tot een maximum van 35 vierkante meter materiaal met asbest verwijderen. Dit mag alleen als dit kan zonder dat u het materiaal beschadigt en er geen asbestvezels vrij kunnen komen.

Let op

U moet altijd een sloopmelding doen via het Omgevingsloket (DigiD) als u asbest gaat verwijderen.

U doet de melding op het Omgevingsloket. Doe de melding minimaal vier weken voordat u begint. U doet uiterlijk vijf dagen van te voren de melding als:

  • u als particulier hechtgebonden asbest tot een maximum van 35 vierkante meter per perceel verwijdert;
  • uw bedrijf reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden uitvoert aan een deel van het gebouw met asbest. Dit kan bijvoorbeeld als het gebouw anders onnodig leeg komt te staan of het gebruiksgenot belemmert.

Voor het zelf aanbieden van asbest verwijzen wij u naar HVC.