Integraal beheerplan Openbare Ruimte

Op 1 februari 2022 heeft de gemeenteraad het integraal beheerplan (IBP) openbare ruimte vastgesteld voor 2022-2025.

Het plan is te downloaden als pdf document.

Wat staat er in het IBP?

  • Wat de gemeente in beheer heeft en wat de kwaliteit daarvan is.
  • Hoe het beheer en onderhoud in Hollands Kroon wordt uitgevoerd. Bijvoorbeeld voor riolering, wegen, bruggen, gebouwen en openbaar groen.
  • Waar en wanneer het beheer en onderhoud staat gepland.
  • Wat het budget is voor het beheer en onderhoud.

Vragen?

Voor vragen over het beheerplan kunt u contact opnemen met het team Areaalbeheer.