Handboek Inrichting Openbare Ruimte (HIOR)

Wij hebben een Handboek Inrichting Openbare Ruimte (HIOR). Hierin staat hoe de openbare ruimte in de gemeente eruit moet zien. Ook stellen wij eisen aan de kwaliteit als er iets nieuws wordt geplaatst

Aansluiten bij wensen van inwoners

Het HIOR is vooral bedoeld voor bedrijven die zich bezighouden met de inrichting van de openbare ruimte. Wij zijn dit natuurlijk zelf, maar ook projectontwikkelaars, stedenbouwkundigen en technische adviesbureaus. Het doel van de HIOR is een openbare ruimte die aansluit bij de wensen van onze inwoners.

Vragen?

Het HIOR en de bijlagen zijn als pdf te downloaden. Voor vragen over het HIOR kunt u contact opnemen met team Areaalbeheer.

Wij vinden het belangrijk dat inwoners, zowel volwassenen als kinderen, kunnen genieten van de openbare ruimte. Daarom plaatsen wij speeltoestellen. Kinderen spelen ook vaak met hun eigen speelgoed buiten. Dit vinden wij prima, maar er is wel een verschil tussen speeltoestellen en eigen speelgoed. Graag willen wij u hierover informeren.

Wat zetten wij neer?

In de openbare ruimte plaatsen wij alleen speeltoestellen. Dit staat in de Warenwet besluit Attractie- en speeltoestellen (WAS). Speeltoestellen zijn speciaal gemaakt voor veelvuldig gebruik en worden regelmatig door ons geïnspecteerd. Inwoners mogen eigen speelgoed in de openbare ruimte neerzetten, maar dan moet er wel een sticker op. U kunt gratis een sticker aanvragen bij team Kernbeheer.

De verschillen

sticker kernbeheer

Waarom is de schommel in de achtertuin wel veilig, maar niet in de openbare ruimte? De reden hiervoor staat in de wet Warenwet besluit Attractie- en speeltoestellen (WAS). 

Speelgoed is ontworpen voor huishoudelijk gebruik en is vaak gemaakt van kunststof. Bij het ontwerpen hiervan wordt uitgegaan van een ’normale’ belasting. Dit speelgoed is volgens de WAS daarom niet geschikt voor hoge belasting en gebruik in de openbare ruimte. We maken dus verschil tussen speeltoestellen (WAS) en speelgoed (niet WAS).

Richtlijnen voor het plaatsen van speelgoed

We willen het ook mogelijk maken om eigen speelgoed in de openbare ruimte neer te zetten. We vragen u er altijd goed over na te denken welk speelgoed u buiten zet en op welke manier. Veiligheid is belangrijk en u heeft zelf de verantwoordelijk voor uw speelgoed.

Voor het plaatsen van speelgoed in de openbare ruimte gelden de volgende regels:

  • Het speelgoed moet in goede staat zijn.
  • Het speelgoed staat op een verkeersveilige plek.
  • Als kinderen van het speelgoed af vallen, vallen zij niet op een harde ondergrond.
  • Er is toezicht.
  • Het speelgoed veroorzaakt geen overlast voor andere gebruikers van de openbare ruimte.
  • ’s Avonds na het spelen wordt het speelgoed weggehaald uit de openbare ruimte.
  • Speelgoed wordt niet verankerd in de grond en is makkelijk te verwijderen.
  • Het speelgoed wordt niet in een speeltuin geplaatst.

Onze eigen speeltoestellen worden regelmatig op veiligheid geïnspecteerd, zodat deze voldoen aan de gestelde eisen. Speelgoed van inwoners wordt niet door ons geïnspecteerd. U zorgt zelf voor de veiligheid. En u bent verantwoordelijk en aansprakelijk voor het speelgoed waarop u uw kinderen laat spelen.

Vraag een sticker aan

Door het plaatsen van een sticker maken we verschil tussen gemeentelijke speeltoestellen en speelgoed van inwoners. U kunt gratis een sticker aanvragen bij team Kernbeheer. Op deze sticker komt de naam, het adres en het telefoonnummer van de eigenaar te staan en het type speelgoed. De eigenaar plakt de sticker zelf op het speelobject, op een goed zichtbare plek. Speelgoed zonder sticker verwijderen wij uit de openbare ruimte. Plaats het speelgoed niet te dicht bij de weg, fietspad of stoep.

Overlast of vragen?

Ervaart u overlast van het speelgoed? Dan kunt u contact opnemen met de eigenaar van het speelgoed. De gegevens van eigenaar staan op de sticker. Als u er met de eigenaar niet uitkomt, neem dan contact op met team Kernbeheer via kernbeheer@hollandskroon.nl of 088-321 5000.