Bomenlijst Hollands Kroon

Wilt u één of meer bomen verwijderen? Dan heeft u misschien een omgevingsvergunning nodig. In de bomenlijst Hollands Kroon staat of en wanneer u deze moet aanvragen. De omgevingsvergunning wordt verleend door het college van Burgemeester & Wethouders (bevoegd gezag).

De bomenlijst maakt onderdeel uit van de Verordening Fysieke Leefomgeving (VFL).

Particuliere bomen

Inwoners hoeven geen omgevingsvergunning aan te vragen voor het kappen van bomen op eigen grond. De verzorging en het onderhoud van deze eigen bomen ligt bij de juridische eigenaar van de boom. Wel is het advies om altijd de omgeving (buren) op te hoogte te brengen van de kapwerkzaamheden.

Gemeentelijke bomen

Vanwege het publieke belang is de gemeente verplicht om een omgevingsvergunning aan te vragen. Dit geldt alleen voor het verwijderen van gemeentelijke bomen met een stamdiameter groter dan 30 centimeter. De gemeente informeert vooraf de omgeving over de werkzaamheden.

Bomen van andere overheden

Overheidsinstanties anders dan de gemeente hoeven ook geen omgevingsvergunning aan te vragen voor het verwijderen van hun bomen. Dit zijn overheden zoals Provincie Noord-Holland, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en het Hoogheemraadschap.

Melding van kapwerkzaamheden

Het is altijd aan te raden om direct-belanghebbenden van tevoren te informeren over kapwerkzaamheden.

Wet natuurbescherming

Bij het verwijderen van de bomen moet altijd worden gehandeld volgens de bepalingen zoals beschreven in de Wet Natuurbescherming. Controleer ook of u een melding moet doen bij de Provincie Noord-Holland voor een eventuele kap.