Doelgroepverklaring oudere werknemer/ arbeidsbeperkte

Loonkostenvoordeel is een bijdrage voor uw werkgever. Die maakt voor u kosten, bijvoorbeeld voor uw loon en voor werknemerspremies. Als tegemoetkoming voor deze kosten kan uw werkgever voor ieder uur dat u werkt een bedrag ontvangen. Daarvoor heeft uw werkgever een doelgroepverklaring nodig.

  • U bent 56 jaar of ouder, maar nog niet de AOW-leeftijd bereikt.
  • U heeft in de maand voorafgaand aan uw baan een bijstandsuitkering van de gemeente ontvangen (Participatiewet, IOAW of IOAZ).
  • U bent de 6 maanden voorafgaand aan deze baan niet in dienst geweest bij de werkgever waar u nu werkt.
  • U heeft een reguliere baan bij uw werkgever en u wordt voor uw werk betaald.
  • De aanvraag moet worden ingediend binnen 3 maanden nadat u in dienst bent getreden.
  • Werknemers met arbeidsbeperking kunnen de aanvraag bij het UWV indienen.

Het duurt maximaal 8 weken om loonkostenvoordeel via een doelgroepverklaring af te geven. Kijk voor meer informatie op de website van het UWV.