Aan het werk naast een uitkering

Gaat u parttime werken en ontvangt u daarnaast een extra uitkering (Participatiewet, IOAW of IOAZ) van ons? Dan is de kans groot dat u een inkomstenvrijlating kan krijgen. Een gedeelte van uw inkomsten trekken wij dan niet van uw uitkering af. Dit betekent dat u een deel van uw inkomsten mag houden. Er zijn 5 soorten inkomstenvrijlatingen:

Deze vrijlating is 25% van de inkomsten uit werk tot maximaal € 246,00 per maand en duurt maximaal 6 maanden. De voorwaarde voor deze vrijlating is dat u 27 jaar of ouder bent.

Deze vrijlating is 15% van de inkomsten uit werk tot maximaal € 155,56 per maand. Deze vrijlating krijgt u alleen als wij hebben besloten dat u niet 100% kunt werken door ziekte, gebrek, zwangerschap of bevalling. De voorwaarden voor deze vrijlating zijn dat u:

  • Een document van het UWV heeft waar in staat dat het UWV heeft bepaald dat u een medische urenbeperking heeft.
  • De algemene inkomstenvrijlating en de inkomstenvrijlating alleenstaande ouder niet meer voor u gelden.

Werkt u of gaat u werken met een loonkostensubsidie? En is de algemene inkomstenvrijlating niet (meer) op u van toepassing? Dan komt u in aanmerking voor deze vrijlating. Deze vrijlating is 15% van uw inkomsten uit arbeid. De vrijlating is ten hoogste € 155,56 per maand en duurt maximaal 12 maanden.

Heeft u de tijdelijke inkomstenvrijlating voor iemand die werkt met een loonkostensubsidie gedurende 12 maanden ontvangen? Dan kunt u daarna in aanmerking komen voor een verlenging van deze vrijlating, als bij u om persoonlijke redenen een uitbreiding van uw dienstverband niet mogelijk is. Deze vrijlating is ook 15% van uw inkomsten uit arbeid. De vrijlating is ten hoogste € 155,56 per maand en duurt zolang uitbreiding van uw dienstverband niet mogelijk is.

Deze vrijlating is 12,5% van de inkomsten uit werk tot maximaal € 153,- per maand en duurt maximaal 30 maanden achter elkaar. De voorwaarden voor deze vrijlating zijn dat u:

  • Alleenstaande ouder bent met kind(eren) onder de 12 jaar.
  • 27 jaar of ouder bent.
  • De algemene inkomstenvrijlating al heeft gehad.

Het is mogelijk dat u voldoet aan de voorwaarden voor 2 of zelfs 3 inkomstenvrijlatingen. In dat geval krijgt u de vrijlatingen na elkaar, in de volgorde zoals die hierboven staat. 

U hoeft de inkomstenvrijlating niet aan te vragen. Als u voldoet aan de voorwaarden voor één of meer vrijlatingen dan wordt dat automatisch toegepast.