Aan het werk met een arbeidsbeperking

Als u door een ziekte of handicap niet het minimale salaris kunt verdienen, is er hulp. U kunt een ‘Indicatie banenafspraak’ of ‘Indicatie beschut werk’ krijgen. Het is dan mogelijk om een baan uit de banenafspraak te krijgen of werk op een beschutte werkplek.

Heeft u een arbeidsbeperking? Dan krijgt u hulp bij het vinden van werk. U kunt een beoordeling arbeidsvermogen aanvragen. De beoordeling wordt gedaan door het UWV. Het UWV beoordeelt of u een een ‘Indicatie banenafspraak’ of ‘Indicatie beschut werk’ krijgt. Neem hiervoor contact op met uw contactpersoon.

Als u door een ziekte of handicap niet het minimale salaris kunt verdienen, kunt u een ‘Indicatie banenafspraak’ krijgen. De banenafspraak is een afspraak tussen de overheid en werkgevers. Zij hebben afgesproken dat werkgevers voor extra banen zorgen voor mensen met een ziekte of handicap.

Beschut werk is voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische handicap. Mensen die alleen kunnen werken in een ‘beschutte’ omgeving. Zij hebben meer begeleiding en aanpassing van hun werkplek nodig dan van een standaard werkgever is te verwachten.

Het doelgroepregister is een landelijke lijst, waarin alle mensen staan die vallen onder de banenafspraak. Het UWV zorgt voor deze lijst. Werkgevers kunnen met uw burgerservicenummer (BSN) zien of u in het doelgroepregister staat. En of u dus mag meedoen met de banenafspraak. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid controleert met dit register of werkgevers voor de afgesproken extra banen zorgen.

  • Als je een indicatie banen afspraak hebt kunnen de volgende zaken worden ingezet:
  • Jobcoach
  • Loonkostensubsidie
  • No-riskpolis
  • Loonkostenvoordeel
  • Werkplekaanpassing