Plichten als u een bijstandsuitkering ontvangt

Ontvangt u een bijstandsuitkering door de Participatiewet? Wij willen dat u zo snel mogelijk zelf voor uw inkomen zorgt. In de wet staan een aantal verplichtingen. Op deze pagina leest u over de inlichtingenplicht. Twijfelt u of u iets door moet geven? Neem dan contact met ons op.

Wij adviseren u om u aan deze verplichtingen te houden. Daarmee voorkomt u dat wij uw bijstandsuitkering verlagen, stoppen en/of een boete geven.

Inlichtingenplicht 

Hieronder leest u wat de inlichtingenplicht voor uw situatie betekent:

Komt er bijvoorbeeld iemand bij u wonen? Of heeft u werk gevonden? Dan geeft u dit binnen zeven dagen digitaal aan ons door: wijzigingen doorgeven.

Dit is een verplichting. Wij kijken of u (nog steeds) recht heeft op een bijstandsuitkering en of u het goede bedrag krijgt.

Dan geeft u dit binnen zeven dagen digitaal aan ons door: wijzigingen doorgeven.

Dan meldt u dit voordat u op vakantie gaat. Let op dit geldt voor zowel voor vakanties in Nederland als in het buitenland. Dit doet u minimaal vier weken voordat u weggaat bij uw re-integratieconsulent van de gemeente én via dit formulier: wijzigingen doorgeven.

  • Een vakantie mag uw re-integratie- en/of inburgeringstraject niet onderbreken.
  • U mag niet langer dan vier weken (28 dagen) per jaar naar het buitenland met behoud van uw uitkering.

Dan geeft u dit voor de 15e van iedere maand digitaal aan ons door. Let erop dat u uw salaris- of uitkeringsspecificatie digitaal meestuurt. Gebruik hiervoor het formulier bijstand: inkomsten doorgeven.

Dan moet u doorgeven of uw kind studeert en of hij/zij studiefinanciering ontvangt of kan ontvangen. U moet deze informatie digitaal doorgeven binnen zeven dagen: wijzigingen doorgeven.

Dan geeft u dit binnen zeven dagen digitaal door. Let erop dat u een overzicht of bewijs meestuurt: wijzigingen doorgeven.

In de Participatiewet geldt de taaleis.  Als u bijstand aanvraagt, moet u de Nederlandse taal voldoende kunnen spreken, schrijven en lezen. Dit is nodig voor het krijgen, aanvaarden en houden van werk. Is uw taalniveau onvoldoende? Dan moet u zich inspannen om dit te verbeteren.