Toeslagenaffaire, kindregeling en ex-toeslagpartner regeling

Toeslagenaffaire

Heeft u te maken met de toeslagenaffaire en wilt u hulp bij de brede ondersteuning? Neem dan contact met Rianda Kelder op via 088-321 5000 of via het contactformulier. Wij gaan graag met u in gesprek om te kijken welke hulp u nodig heeft om een nieuwe start te kunnen maken. Mogelijk hebben wij al eerder contact met elkaar gehad en was er toen geen hulp nodig. Geen probleem als dit nu anders is.

Kindregeling

Bij de aanpak van de toeslagenaffaire ging het in het begin vooral over de ouders. Maar ook kinderen en jongeren zijn slachtoffer. Voor hen is er de kindregeling gemaakt. De kindregeling is een herstelregeling bedoeld als steun in de rug voor kinderen en jongeren.

Kinderen hebben recht op de kindregeling als:

  1. Hun ouder(s)/verzorger(s) zijn vastgesteld en gedupeerd. Dit is bevestigd met een beschikking.
  2. Ze vallen binnen de leeftijdsgrens. Kinderen vallen binnen de leeftijdsgrens als:
  • Ze op 1 januari 2005 maximaal 20 jaar oud waren
  • Ze geboren zijn op uiterlijk 5 november 2022

Kinderen krijgen vanzelf bericht en hoeven zich daarom niet aan te melden. In 3 gevallen is aanmelden voor de kindregeling wel nodig:

  • Het kind heeft pleegouders (gehad)
  • De ouder(s)/verzorger(s) zijn overleden
  • Het kind heeft geen burgerservicenummer (BSN). Bijvoorbeeld omdat het kind in het buitenland is geboren.

Is er twijfel of zelf aanvragen nodig is? Doe dan de check op de website herstel.toeslagen.nl.

Meerderjarige jongeren met schulden kunnen via de gemeente zonder kosten hun schulden regelen. Voorwaarde is dat ze vallen onder de kindregeling van gezinnen die gedupeerd zijn door de toeslagenaffaire. Het aanbod geldt voor meerdere soorten schulden. Wil je je aanmelden voor hulp bij je schulden? Mail dan naar schulddienstverlening@hollandskroon.nl of bel met 088 321 5000.

Per leeftijdsgroep is een geldbedrag vastgesteld

De bedragen per leeftijd:

Leeftijd kind/jongere op 1 juli 2023Geldbedrag
0 tot en met 5 jaar€2.000
6 tot en met 11 jaar€4.000
12 tot en met 14 jaar€6.000
15 tot en met 17 jaar€8.000
18 jaar en ouder€10.000

Voor meer informatie over wanneer het geldbedrag kan worden verwacht sturen wij u graag door naar de volgende website van de Belastingdienst: Kindregeling: zo ziet de voorlopige planning eruit – Toeslagen Herstel (belastingdienst.nl)

Ex-toeslagpartnerregeling

Bij de aanpak van de kinderopvangtoeslag is tussen 2005 en 2019 veel niet goed gegaan. Die fouten worden nu door de Belastingdienst opgelost. De kinderopvangtoeslag wordt aangevraagd door 1 ouder. Het komt dan ook voor dat de compensatie naar 1 ouder gaat: de aanvrager. De compensatie is wel bedoeld voor het hele huishouden. Als toeslagpartners niet meer bij elkaar zijn kan dit voor problemen zorgen. Het kabinet heeft daarom besloten om ook ex-toeslagpartners te compenseren.

De compensatie voor de ex-toeslagpartners bestaat uit een vaststaand bedrag van €10.000. Daarnaast kan de gemeente helpen bij schulden en hier ondersteuning bij geven. 

Voor meer informatie over de ex-toeslagpartnerregeling sturen wij u graag door naar de volgende website van de Belastingdienst: De ex-toeslagpartnerregeling – Toeslagen Herstel (belastingdienst.nl)