Keurmerk NVVK en Schuldenknooppunt

De NVVK, vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren, is sinds 1932 de grootste branchevereniging voor schuldhulp en financiële dienstverlening in Nederland. Voor mensen met financiële zorgen biedt de NVVK via haar leden hulp.

Zo lang als het moet, zo kort als het kan. In hun werk houden de leden ook de belangen van schuldeisers in het oog.

Gemeente Hollands Kroon is een NVVK-gecertificeerde lid. Wij hebben het NVVK-label: goedgekeurd! Hierdoor onderscheiden wij ons van andere organisaties. Wij bieden schulddienstverlening op een gegarandeerd basisniveau voor alle inwoners van de gemeente. Daarnaast zijn wij een betrouwbare partner voor overheden en schuldeisers. Ons lidmaatschap zorgt ervoor dat we aan kunnen sluiten bij landelijke ontwikkelingen en initiatieven. Hierdoor werken wij op dit moment bijvoorbeeld al samen met het Schuldenknooppunt. Dat ervoor zorgt dat we eerder schuldenrust kunnen bieden aan onze inwoners. Lees meer via NVVK financiële hulpverleners – NVVK

Schuldenknooppunt

Schuldeisers, schuldhulpverleners én mensen vooral met financiële problemen willen maar één ding: een snelle regeling van schulden. En toch duurt het vaak langer dan 3 maanden voordat schuldeisers en schuldhulpverleners tot een akkoord zijn gekomen. Dit kan en moet sneller!

Via het Schuldenknooppunt wisselen schuldhulpverleners van onze gemeente en schuldeisers standaard berichten uit. Er zijn minder handmatige handelingen nodig. Dit maakt schuldregelen sneller en efficiënter en er is minder ruimte voor fouten. Het systeem is veilig en de AVG is geborgd. Wanneer alle landelijke partijen zoals schuldeisers aansluiten op het Schuldenknooppunt is schuldregelen binnen 3 weken mogelijk. Hierdoor ervaren mensen met financiële problemen eerder rust. Wij kunnen als gemeente aansluiten bij dit initiatief omdat wij een NVVK-gecertificeerde lid zijn. Lees meer hier meer over het Schuldenknooppunt .