Mijn uitkering stopt

Uw bijstandsuitkering kan stoppen om verschillende redenen. Bijvoorbeeld omdat u een andere uitkering krijgt, werk hebt gevonden of bent gaan samenwonen.​ Als uw bijstandsuitkering stopt, krijgt u hier altijd een brief over met een besluit van de gemeente. Dit wordt een beschikking genoemd.

In de beschikking die u krijgt, staat de reden van de beëindiging van de bijstandsuitkering.

Vorderingen

Het kan zijn dat blijkt dat u te veel uitkering hebt ontvangen. Dan moet u dat aan ons terugbetalen. Hierover ontvangt u altijd bericht van ons.

Belastingen

Geef veranderingen in uw situatie altijd door aan de belastingdienst via www.belastingdienst.nl. Dus ook als uw bijstandsuitkering stopt en u op een andere manier inkomsten krijgt.

Recht op andere minimaregelingen

Als u uit de uitkering gaat, betekent het niet altijd dat u meteen nergens meer recht op hebt. Dit hangt af van hoeveel inkomen u straks hebt.

 • Meedoen
  Voor Meedoen mag uw inkomen niet hoger zijn dan 130% van de hoogte van de bijstandsuitkering. Hebt u (samen) dus een inkomen dat niet hoger is dan 130% van de bijstandsuitkering? Dan kan u hier nog steeds gebruik van maken, ook al hebt u geen bijstandsuitkering meer.
 • Individuele inkomenstoeslag
  Voor individuele inkomenstoeslag mag uw inkomen niet hoger zijn dan 110% van de hoogte van de bijstandsuitkering. Hebt u (samen) dus een inkomen wat niet hoger is dan 110% van de bijstandsuitkering? Dan kan u hier nog steeds gebruik van maken, ook al hebt u geen bijstandsuitkering meer.
 • Bijzondere bijstand​
  Hebt u bijzondere kosten die u niet zelf kunt betalen en (samen) nog wel een laag inkomen? Dan kan u hier nog steeds gebruik van maken. Bijzondere bijstand kan voor veel verschillende soorten kosten worden gegeven. Per type kosten geldt een andere grens voor hoeveel inkomen u daarvoor mag hebben om bijzondere bijstand aan te kunnen vragen. Dit kan de hoogte van de bijstandsuitkering zijn, 110% van de bijstandsuitkering of 120% van de bijstandsuitkering. Twijfelt u? Dan kunt u altijd contact op nemen met ons.
 • Gemeentepakket Univé​
  Voor deelname aan het gemeentepakket bij Univé mag uw inkomen niet hoger zijn dan 130% van de hoogte van de bijstandsuitkering. Hebt u (samen) dus een  inkomen wat niet hoger is dan 130% van de bijstandsuitkering? Dan mag u nog steeds meedoen aan het gemeentepakket. Is uw inkomen hoger en was u wel al verzekerd bij het gemeentepakket van Univé? Wees gerust, uw zorgverzekering verandert niet. U blijft goed verzekert. Wel houdt de korting die u via de gemeente ontving op. Kijk op de website www.gezondverzekerd.nl voor informatie over het gemeentepakket bij Univé.
 • Kwijtschelding​en
  Voor kwijtschelding voor de gemeentelijke- en waterschapsbelasting geldt ook dat u niet te veel inkomen en vermogen mag hebben. Als u uit de uitkering gaat, is de kans groot dat u de kwijtschelding niet meer krijgt, of niet meer automatisch krijgt. Meer informatie of toch kwijtschelding aanvragen? Ga naar www.hhnk.nl