Heronderzoek bijstand

U ontvangt een uitkering en/of bijzondere bijstand door de Participatiewet. Wij gaan een heronderzoek doen. Met het onderzoek verzamelen wij gegevens. Daarmee bepalen wij of u nog steeds recht heeft op een uitkering en/of bijzondere bijstand.

Voordat u start met de aanvraag

Voordat u start is het handig om alvast informatie op te zoeken. Sla deze informatie digitaal op uw computer op. U hoeft alleen informatie aan te leveren die voor u geldt. Onderaan deze pagina staat een link naar een video. Daarin wordt uitgelegd hoe u documenten kunt uploaden.

Het gaat om deze informatie:

 1. identificatiebewijs(id-kaart en/of paspoort, verblijfsvergunning).
 2. huurcontract.
 3. afschriften van uw betaalrekeningen en spaarrekeningen van de laatste drie maanden. Ook van uw partner en uw kinderen, als u die heeft.
 4. besluit van de Belastingdienst over de voorlopige teruggaaf. Maak een kopie van de voorkant en de achterkant.
 5. besluit van de studiefinanciering van kinderen die bij u wonen.
 6. laatste loonstrook. Heeft u wisselende inkomsten? Dan willen wij graag de loonstroken over de afgelopen drie maanden.
 7. overzicht van uw uitkering. Bij wisselende inkomsten willen wij graag de overzichten van uw uitkering over de afgelopen drie maanden.
 8. brief of beschikking over het stoppen van uw werk / studiefinanciering / uitkering.
 9. alimentatiebesluit en een bewijs met de laatste indexering.
 10. bewijs van uw schulden.
 11. hypotheekakte van uw eigen woning. En het laatste jaaroverzicht van uw hypotheek.
 12. bewijs waarop de hoogte staat van de afgesproken alimentatie die u voor uw kinderen ontvangt.

In deze video wordt uitgelegd hoe u documenten moet uploaden: (klik op de afbeelding)

Heeft u nog geen DigiD? Vraag deze dan aan op www.digid.nl. Daarna kunt u het formulier invullen.