Cliëntenraad Participatiewet

De cliëntenraad Participatiewet komt op voor de inwoners van Hollands Kroon die een uitkering ontvangen (Participatiewet, IOAW, IOAZ en bijzondere bijstand). Zij geven gevraagd en ongevraagd advies aan het college. De leden zijn klant en uitkeringsgerechtigde, of vertegenwoordigen een cliëntenorganisatie. De leden zijn inwoner van Hollands Kroon.

Contact

De Cliëntenraad behandelt geen persoonlijke klachten en bezwaarschriften. Vindt u dat onderwerpen rondom bijstand, IOAW, IOAZ en bijzondere bijstand aandacht verdienen? Dan kunt u contact met de cliëntenraad Participatiewet opnemen. Kijk voor meer informatie op de website van de cliëntenraad.