Woonkostentoeslag voor huur- en koopwoning

Kunt u uw huur of hypotheek niet betalen? En leeft u van een minimum inkomen met weinig vermogen? Dan kunt u hier mogelijk geld voor krijgen of lenen. Dit heet bijzondere bijstand voor woonkostentoeslag.

Nadat u de aanvraag heeft gedaan, ontvangt u via de mail een bevestiging van de aanvraag. Als u geen bericht heeft ontvangen dan hebben wij de aanvraag mogelijk niet ontvangen. Wij adviseren u contact met ons op te nemen.

Nadat wij het aanvraagformulier en de nodige informatie hebben ontvangen, nemen wij uw aanvraag in behandeling.

U heeft een inkomen op of net boven bijstandsniveau. Deze bedragen kunt u bekijken op de pagina ‘Hoogte bijstandsuitkeringen’. U hoeft geen bijstandsuitkering te hebben om woonkostentoeslag aan te vragen.

Bij de volgende situaties kunt u mogelijk woonkostentoeslag krijgen:

 • Als u voor een korte of blijvende periode geen recht op huurtoeslag heeft. Of de huur is hoger dan de maximum grens van de huurtoeslag. In beide gevallen is er geen andere woning beschikbaar. Het valt u dus niet te verwijten dat u in een dure woning woont.
 • Als u door een verlies van inkomsten buiten uw schuld om, de woonlasten van uw eigen woning niet kunt betalen.

U heeft géén recht op bijzondere bijstand als:

 • de huurprijs boven de maximum huurprijs van de huurtoeslag ligt. En u de woning heeft geaccepteerd toen al bekend was dat u dit niet kon betalen.
 • de kosten zijn verbonden aan het wonen in een caravan, pension, hotel of bed & breakfast.
 • u een niet zelfstandige wooneenheid huurt. Een zelfstandige wooneenheid is een woning met een eigen toegangsdeur, die van binnen en buiten op slot kan. In de woning moeten minimaal zijn:
  • een eigen woon(slaap)kamer;
  • een eigen keuken met aanrecht;
  • aan- en afvoer voor water en een aansluitpunt voor een kooktoestel;
  • een eigen toilet met waterspoeling.

 • De woonkostentoeslag wordt voor maximaal één jaar gegeven. Dit kan een lening of gratis zijn. De voorwaarde voor het ontvangen van de woonkostentoeslag is dat er met maximale inzet gezocht wordt naar een goedkopere woning.
 • Verlenging is alleen mogelijk als huurder zich maximaal heeft ingezet om een andere woning te zoeken. En dit ook kan aantonen. Er kan tijdelijk afgezien worden van deze voorwaarde in het geval van bijzondere omstandigheden.

Dit vindt u op de website van de Belastingdienst.

Vindt u het lastig om een aanvraag digitaal te doen? Bel ons dan via 088-321 5000. Dan kijken we samen wat voor u de beste oplossing is.