Studietoeslag voor studenten met arbeidsbeperking

Ben je scholier of student en kun je naast je opleiding niet werken omdat je een medische beperking hebt? Dan kun je misschien een studietoeslag krijgen van ons.

Voldoe je aan de voorwaarden? Vraag dan een studietoeslag aan.

Je hebt recht op een studietoeslag als je:

  • in de gemeente Hollands Kroon woont;
  • onderwijs volgt waarvoor je studiefinanciering op grond van de Wet Studiefinanciering (WSF) of de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en studiekosten (WTOS) kan krijgen;
  • door een structurele medische beperking niet in staat bent om naast je school of opleiding te werken. Om dat vast te stellen kunnen wij onafhankelijk medisch advies vragen. Onder structurele medische beperking vallen zowel fysieke als psychische beperkingen;
  • De medische beperking moet structureel zijn. Dit betekent dat je in ieder geval voor een jaar door de medische beperking niet kan werken;

Je hebt geen recht op een studietoeslag als je:

  • recht hebt op een Wajong-uitkering;
  • wel kan werken.

Wij controleren of je gegevens compleet zijn. Als wij nog iets missen, nemen wij contact met je op. Je kan de gegevens dan aanvullen. 

De beslissing op de aanvraag krijg je binnen acht weken. Deze termijn mag één keer worden verlengd met acht weken. Het afhandelen van de aanvraag kan ook langer duren. Bijvoorbeeld als je de gegevens, die nodig zijn voor de afhandeling van de aanvraag, niet op tijd aanlevert.  

Voor een opleiding is het soms nodig om stage te lopen. Dit kan verplicht of vrijwillig zijn. In beide gevallen kan en mag je een stagevergoeding krijgen. Dit mag naast de studietoeslag. Je mag naast de studietoeslag een bedrag van € 215,75 per maand aan stagevergoeding ontvangen. Krijg je meer? Dan halen we wat je meer krijgt af van de hoogte van de studietoeslag.

Hoe hoog de studietoeslag is, hangt af van je leeftijd. Hieronder zie je hoe hoog de studietoeslag is per leeftijdscategorie per maand.

21 jaar en ouder € 359,57
20 jaar € 287,66
19 jaar € 215,75
18 jaar € 179,79
17 jaar € 142,04
16 jaar € 124,06
15 jaar € 107,88

 

Voldoe je aan de voorwaarden? Stuur dan een aanvraag naar ons via de knop studietoeslag aanvragen. De beslissing op de aanvraag krijgt je binnen 8 weken. Deze termijn mag één keer worden verlengd met 8 weken. De afhandeling van de aanvraag duurt langer als je niet alle noodzakelijk gegevens aanlevert.

Je hebt DigiD nodig. Heb je dat nog niet? Vraag DigiD aan. Voor veel dingen van de overheid heb je DigiD nodig.

Heb je DigiD? Klik dan op de knop ‘Studietoeslag aanvragen’ bovenaan deze pagina. Als je het formulier hebt ingevuld en verstuurd, krijg je een e-mail van de aanvraag. Ontvang je die mail niet direct, dan is het mogelijk niet goed gegaan. Neem dan contact met ons op.

Wij kijken na of er nog gegevens ontbreken. Als het nodig is nemen we contact met je op.

Vind je het lastig om een aanvraag digitaal te doen? Bel ons dan via tel. 088-321 5000. Dan kijken we samen wat voor jou de beste oplossing is.