Energietoeslag 2023

De overheid heeft bekendgemaakt dat de energietoeslag er ook in 2023 is voor mensen met weinig geld. Wij gaan dit weer verstrekken aan onze inwoners. Op 3 oktober 2023 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de energietoeslag 2023. De Tweede Kamer was al eerder akkoord gegaan.

U kunt de energietoeslag 2023 nog aanvragen tot 1 juli 2024.

Voorschot 2023

Heeft u een voorschot van € 500,- op de energietoeslag van 2023 gekregen? Dan hoeft u voor de nabetaling geen nieuwe aanvraag te doen. Wij betalen dit bedrag automatisch aan u uit. U heeft dit bedrag in de week van 9 oktober 2023 al ontvangen.

Heeft u geen voorschot gekregen op de energietoeslag van 2023? En voldoet u aan alle voorwaarden? Dan kunt u de energietoeslag voor 2023 alsnog aanvragen. U krijgt dan als u recht heeft in één keer het hele bedrag aan energietoeslag uitbetaald. Hoe hoog dit bedrag is heeft te maken met uw situatie.

Inkomensgrenzen energietoeslag 2023 voor inwoners vanaf 21 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd:

Per 1 januari 2024

Inkomensgrens

(% van bijstandsnorm)

Netto inkomen, exclusief vakantiegeld Toeslag hoogte (netto) Hoogte nabetaling (na aftrek voorschot € 500)
Tot 120% Alleenstaand max. €1.464
Gehuwd max. €2.091
€1.300 €800
121-130% Alleenstaand  €1.465 – 1.586
Gehuwd  €2.092 – 2.265
€1.100 €600
131-140% Alleenstaand  €1.587 – 1.707
Gehuwd  €2.266 – 2.439
€900 €400
141-150% Alleenstaand  €1.708 – 1.829
Gehuwd   €2.440 – 2.614
€700 €200
Vanaf 150% Alleenstaand vanaf €1.830
Gehuwd vanaf €2.615
geen recht op energietoeslag  

Inkomensgrenzen energietoeslag 2023 voor inwoners vanaf de pensioengerechtigde leeftijd:

Inkomensgrens

(% van bijstandsnorm)

Netto inkomen, exclusief vakantiegeld Toeslag hoogte (netto) Hoogte nabetaling (na aftrek voorschot € 500)
Tot 120% Alleenstaand max. €1.625
Gehuwd max. €2.203
€1.300 €800
121-130% Alleenstaand  €1.626 – 1.761
Gehuwd  €2.204 – 2.386
€1.100 €600
131-140% Alleenstaand  €1.762 – 1.896
Gehuwd  €2.387 – 2.570
€900 €400
141-150% Alleenstaand  €1.897 – 2.032
Gehuwd   €2.571 – 2.754
€700 €200
Vanaf 150% Alleenstaand vanaf €2.033
Gehuwd vanaf €2.755
geen recht op energietoeslag  

De eenmalige energietoeslag is voor mensen met weinig geld vanaf 21 jaar. Het is bedoeld voor huishoudens en dus niet per persoon. Daarnaast mag het inkomen niet hoger zijn dan een bepaalde inkomensgrens. Per type huishouden is de inkomensgrens iets verschillend. Deze grenzen staan in de tabel in de vraag Hoeveel inkomen mag ik hebben? Vakantiegeld rekenen we niet mee als inkomen. Toeslagen van de Belastingdienst tellen ook niet mee als inkomen.

De volgende inkomsten tellen in ieder geval mee:

 • inkomen uit werk;
 • inkomen uit eigen bedrijf;
 • inkomen uit een uitkering;
 • inkomen uit een inkomensverzekering;
 • inkomen uit verhuur; 
 • inkomen uit partner- en/of kinderalimentatie;
 • inkomen uit pensioen;
 • inkomen uit periodieke lijfrente uitkering;
 • inkomen uit gokactiviteiten.

Eventuele heffingskortingen tellen ook mee als inkomen. De volgende heffingskortingen tellen in ieder geval mee:

 • inkomensafhankelijke combinatiekorting;
 • aanvullende inkomensafhankelijke combinatiekorting;
 • heffingskorting niet of minst verdiende partner.

We kijken voor deze toeslag alleen naar uw inkomen. Uw vermogen rekenen we niet mee. Het maakt dus niet uit hoeveel spaargeld u bijvoorbeeld heeft.

U heeft recht op de energietoeslag van de gemeente Hollands Kroon als u:

 • 21 jaar of ouder bent;
 • in de gemeente Hollands Kroon woont;
 • een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning heeft;
 • een laag inkomen heeft. Dit is een inkomen dat niet hoger is dan het voor uw situatie geldende bedrag per maand.

Bent u inwonende kostendeler en niet de hoofdbewoner? Dan heeft u geen recht op de energietoeslag. De hoofdbewoner is de persoon van wie de naam op het energiecontract staat en voor wie de rekening van de energiekosten is.

Krijgt u niet vanzelf de energietoeslag? Dan moet u bij de aanvraag gegevens inleveren. Zorgt u dat u de volgende bewijsstukken inlevert?

 • Kopie van de voor- en achterkant van uw ID-kaart, paspoort of verblijfsvergunning. Een rijbewijs is geen geldig identificatiebewijs. Voor aanvragen energietoeslag zijn wij minder streng dan bij andere minimaregelingen. Als u alleen een rijbewijs heeft dan kunt u alsnog een aanvraag doen. Heeft u hier al eerder een kopie van ingestuurd en is deze nog steeds geldig? Dan hoeft u niet opnieuw een kopie in te sturen.
 • Bankafschriften over de laatste hele maand. Woont u samen met uw partner? Lever van uw partner dan ook een bankafschrift van de laatste hele maand in. Hierop moeten de volgende gegevens zichtbaar zijn:
  • het inkomen
  • overig inkomen zoals alimentatie en/of heffingskortingen van de Belastingdienst
  • het rekeningnummer en de naam van de persoon van wie de rekening is
  • een afschrijving van de energiekosten

Heeft u wisselende inkomsten, dan dient u over de laatste drie kalendermaanden voorafgaande aan de datum aanvraag bankafschriften aan te leveren!

Als u bijvoorbeeld een aanvraag indient op 3 april 2024, dan dient u de bankafschriften te overleggen over de periode van januari, februari en maart 2024.

 • Staan niet alle gegevens op dit bankafschrift? Levert u dan nog andere gegevens in waar de informatie wel op staat? Dit geldt ook als u de energietoeslag op een andere rekening wil ontvangen.

Bent u zelfstandig ondernemer? Dan vragen wij u ook mee te sturen bij de aanvraag: 

 • Als u dit heeft: de BTW aangifte van het laatst bekende kwartaal;
 • Als u de BTW aangifte van het laatst bekende kwartaal niet heeft: alle bankafschriften (zowel zakelijk als privé van de drie maanden voorafgaand aan de aanvraag, zodat hieruit afgeleid kan worden of de inkomsten onder 150% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm zijn;

Als u het heeft of extra nodig blijkt te zijn, andere stukken waaruit blijkt dat het inkomen in de periode van 3 maanden voorafgaand aan de aanvraag, lager dan 150% van de voor u geldende bijstandsnorm zijn geweest.

U krijgt zo snel mogelijk bericht of u recht heeft op de energietoeslag. Misschien wordt u om extra informatie gevraagd. We proberen uw aanvraag binnen 8 weken te behandelen. Door de enorme drukte kan het iets langer duren. Als u extra informatie moet opsturen dan wordt de termijn van 8 weken verlengd met de tijd die u nodig heeft om de extra informatie aan ons te geven.

De energietoeslag wordt niet gekort op uw uitkering. Het heeft ook geen invloed op de toeslagen van de Belastingdienst.

Op de energietoeslag ligt een beslagverbod. Dit betekent dat als u schulden heeft, de schuldeiser geen beslag mag leggen op deze toeslag als u het krijgt.

U krijgt geen energietoeslag als u:

 • 18, 19 of 20 jaar oud bent*.
 • in een instelling woont (zorg- of verpleeginstelling of instelling voor beschermd of begeleid wonen).
 • alleen op een briefadres staat ingeschreven in de gemeente.
 • kostendeler bent en niet zelf de hoofdbewoner bent.

*In dat geval hebben je ouders een wettelijke onderhoudsplicht ex art. 12 P-wet. Als je ouders hier niet aan kunnen voldoen, wordt een aanvraag wel in behandeling genomen. Hiervoor wordt ook informatie over de financiële situatie van je ouders opgevraagd.

Nee. De energietoeslag is voor inwoners vanaf 21 jaar.

Ja. De energietoeslag is ook voor inwoners die gepensioneerd zijn. U moet wel voldoen aan alle voorwaarden.

U heeft recht op de energietoeslag van ons als u:

 • in de gemeente Hollands Kroon woont;
 • en een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning heeft;
 • en een laag inkomen heeft. Dit is een inkomen dat niet hoger is dan het voor uw situatie geldende bedrag per maand.

Nee. Voor het bepalen van uw inkomen kijken wij niet naar uw huur- en zorgtoeslag.

Nee. De energietoeslag is alleen voor de hoofdbewoner(s) of gezin waarvan de energiekosten voor zijn/haar rekening komt.

Nee. Voor het bepalen van uw inkomen kijken wij niet naar uw vakantiegeld.

Voor aanvragen energietoeslag zijn wij minder streng dan bij andere minimaregelingen. Als u alleen een rijbewijs heeft dan kunt u alsnog een aanvraag doen.

Studenten ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van € 400 via de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Dit geldt voor studenten met een uitwonende basisbeurs en een aanvullende beurs én voor studenten die langer studeren en eerder een aanvullende beurs kregen.

DUO betaalt deze tegemoetkoming vanaf januari 2024 automatisch uit aan de studenten die er recht op hebben.

Kijk voor meer informatie over de eenmalige tegemoetkoming energiekosten 2023 voor studenten op www.duo.nl/energie.

Heb je een laag inkomen en een hoge energierekening? Dan krijg je mogelijk hulp van het Tijdelijk Noodfonds Energie. Zij betalen dan 6 maanden lang een deel van je energierekening.

Het tijdelijk Noodfonds Energie is weer opengesteld voor alle huishoudens. Mensen met een laag inkomen en een hoge energierekening kunnen gebruik maken van ondersteuning. Je krijgt hulp als het bruto-inkomen van je huishouden lager is dan 130% van het sociaal minimum en je minimaal 8% van je inkomen uitgeeft aan je energierekening.

Is je (gezamenlijk) bruto-inkomen tussen de 130% en 200% van het sociaal minimum? Dan krijg je hulp als je minimaal 10% van je inkomen uitgeeft aan je energierekening. Voorwaarde is wel dat je een eigen contract hebt voor gas, stroom en/of stadswarmte bij een energieleverancier.

Doe de check op Noodfonds Energie. Kom je ervoor in aanmerking dan kun je gelijk aanvragen https://www.noodfondsenergie.nl.

Informatie over het Tijdelijk Noodfonds Energie.