Computervergoeding inburgering of taalklas

Als statushouders vanuit het AZC in de gemeente komen wonen, moeten zij inburgeren of gaan zij naar de taalklas. Statushouders zijn vluchtelingen die tijdelijk in Nederland mogen wonen. Zij hebben een computer nodig bij het volgen van de lessen en voor het maken van het huiswerk en opdrachten.

  • Er komt één laptop of computer per gezin in aanmerking voor de vergoeding. Als u eerder een aanvraag voor een vergoeding computer of laptop (bijzondere bijstand) heeft gedaan dan telt dit ook mee als één computer of laptop per gezin.
  • Uw inkomen is lager dan 110% van de bijstandsnorm. Zoals bedoeld in artikel 5, onderdeel c van de Participatiewet.
  • U moet kunnen laten zien dat u met de inburgering of taalklas begint.
  • U bent vóór 1 januari 2022 in de gemeente Hollands Kroon komen wonen.
  • U levert een offerte of nota van de gewenste computer of laptop bij ons in.
  • De maximale vergoeding is € 429,-.
  • U hoeft het bedrag niet aan ons terug te betalen.