Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Werkgevers en andere organisaties kunnen om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen. In deze verklaring staat dat u geen relevante strafbare feiten op uw naam heeft staan. Deze verklaring is bijvoorbeeld verplicht voor onderwijzers, taxichauffeurs en mensen werkzaam in de kinderopvang. Ook bij een aanvraag voor bijvoorbeeld een visum of werkvergunning kan deze verklaring nodig zijn.

Veelgestelde vragen VOG

Deze manier van aanvragen is mogelijk als de aanvraag digitaal is klaargezet door de organisatie die van u de VOG wil hebben. De organisatie moet dan met eHerkenning (een middel waarmee bedrijven en organisaties zich online kunnen identificeren) inloggen op Mijn Justis. Vraag uw organisatie/werkgever of zij deze mogelijkheid biedt. Wij raden u aan om op deze manier uw VOG aan te vragen. Dat is eenvoudiger, sneller en goedkoper.

U ontvangt het aanvraagformulier van de organisatie die aan u een VOG vraagt. Wanneer het aanvraagformulier volledig is ingevuld en ondertekend, logt u in met uw DigiD op deze pagina. Maak een scan of foto van het aanvraagformulier en upload deze als bijlage. Heeft u geen aanvraagformulier? Download deze dan van de website van Justis

  • Natuurlijke personen: € 41,35;
  • Online aanvraag via Justis via werkgever:  € 33,85.

Heeft u als vrijwilliger een VOG nodig? En werkt u met kinderen of met mensen met een verstandelijke beperking? U kunt dan een gratis VOG aanvragen. De vrijwilligersorganisatie zet dan voor u een aanvraag klaar via Mijn Justis. U vraagt de VOG dus niet aan via de gemeente. Vraag bij uw vrijwilligersorganisatie na wat de mogelijkheden zijn. Vrijwilligers in de sport krijgen de VOG ook gratis als de bond is aangesloten bij NOC*NSF.

Valt u niet onder deze regeling?

Valt u niet onder deze regeling maar heeft u voor uw vrijwilligerswerk wel een VOG nodig? Dan kunnen wij hem gratis verstrekken. Dit zijn de voorwaarden hiervoor:

  • De organisatie werkt in het belang van de inwoners van Hollands Kroon.
  • De organisatie valt niet onder de huidige regeling van het Ministerie voor het verstrekken van een gratis VOG.
  • De organisatie voldoet aan de overige voorwaarden die het Ministerie van Veiligheid en Justitie op dit moment stelt.

De huidige regeling en de overige voorwaarden staan op de website van Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Zo vraagt u een gratis VOG aan:

U ontvangt het aanvraagformulier van de vrijwilligersorganisatie die u vraagt om een VOG. Wanneer het aanvraagformulier volledig is ingevuld en ondertekend logt u in met uw DigiD. U moet de aanvraag eerst inscannen (of maak een foto) en daarna als bijlage uploaden bij de aanvraag. De aanvraag doet u via de knop ‘Gratis VOG voor vrijwilligers in Hollands Kroon (DigiD)’ op deze pagina.

Als de aanvraag is verwerkt (binnen twee weken) ontvangt u van ons een mail als bevestiging. Als u geen strafbare feiten heeft gepleegd, heeft u de VOG meestal binnen anderhalve week in huis.

Heeft u vier weken na onze bevestigingsmail nog niets gehoord van Dienst Justis, neem dan contact op met www.justis.nl. Houd het aanvraagnummer bij de hand. Deze staat net als de contactgegevens vermeld in de bevestigingsmail.

Als u niet voorkomt in de Basisregistratie Personen (BRP) of als u geen vaste woon- of verblijfplaats heeft, moet u de VOG rechtstreeks bij Justis aanvragen. Voor meer informatie kijk op www.justis.nl.

Als u het niet eens bent met de beslissing van Justis, kunt u binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit. Op de website van Justis vindt u hier meer informatie over.