Uittreksel of afschrift aanvragen

Wij leggen belangrijke gebeurtenissen vast, zoals een geboorte, huwelijk en overlijden, of het adres waar u staat ingeschreven. Hiervan kunt u een uittreksel of afschrift (kopie) digitaal aanvragen. Een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) is een officiële verklaring dat u in de gemeente woont. Een afschrift van een uittreksel uit de burgerlijke stand is ook wel bekend als: geboorteakte, geboorteregister, huwelijksakte, huwelijksregister, overlijdensakte of echtscheidingsakte.

Veelgestelde vragen uittreksel of afschrift

  • Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP): € 9,65;
  • Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP) aan de balie: € 15,90;
  • Afschrift van de akte Burgerlijke Stand: € 16,60.

Wij sturen het document naar u op. De verwerkingstijd is maximaal zeven werkdagen. 

Woont u in het buitenland? Houd er dan rekening mee dat de postbezorging langer kan duren. 

Als u een officieel document nodig heeft om uw identiteit aan te tonen. Dit kan gevraagd worden bij het openen van een bankrekening, het aanvragen van een paspoort of het registreren bij een nieuwe school. Dit uittreksel BRP bevat basisinformatie zoals uw naam, geboortedatum, adres en burgerservicenummer (BSN).

Dit zijn maar een paar voorbeelden. Geef daarom bij uw aanvraag duidelijk aan waarvoor u het uittreksel nodig heeft. U kunt het uittreksel alleen online aanvragen. U ontvangt het document per post omdat het op gewaarmerkt papier gedrukt moet worden.

U vraagt een afschrift van de akte aan bij de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden. U kunt afschriften krijgen van verschillende akten:

  • geboorteakte;
  • overlijdensakte;
  • huwelijksakte;
  • echtscheidingsakte;
  • akte van partnerschapsregistratie;
  • akte van beëindiging partnerschap.

Akten van geboorte, overlijden, huwelijk en scheiding kunnen ook als internationale afschriften (in meerdere talen) afgegeven worden. Dit kunt u aangeven tijdens de aanvraag.

Bij ons kunt u uw afschrift van de akte alleen online aanvragen. U ontvangt het document via de post omdat het op gewaarmerkt papier gedrukt moet worden. Hoe lang een afschrift geldig is, hangt af van de organisatie waarvoor u het nodig heeft. Elke organisatie stelt weer andere eisen. Vraag bij de organisatie na wat de eisen zijn.