Geheimhouding persoonsgegevens, verzoek

In de basisregistratie personen (BRP) staan de persoonsgegevens van alle inwoners van de gemeente. De overheid mag deze gegevens gebruiken. Bijvoorbeeld voor kinderbijslag, studiefinanciering en pensioen. Soms geeft de gemeente uw gegevens ook aan anderen door. Wilt u niet dat de gemeente uw gegevens doorgeeft aan anderen? Vraag dan om geheimhouding van uw persoonsgegevens.

Veelgestelde vragen verzoek geheimhouding persoonsgegevens

U kunt geheimhouding aanvragen voor:

  • uw eigen persoonsgegevens;
  • de persoonsgegevens van uw kinderen tot 16 jaar.

Jongeren vanaf 16 jaar moeten zelf een aanvraag tot geheimhouding indienen. U hoeft geen specifieke reden op te geven om geheimhouding aan te vragen.

Organisaties die wettelijke taken uitvoeren mogen uw gegevens opvragen. Bijvoorbeeld de Belastingdienst, het UWV, zorgverzekeraars of pensioenfondsen. Op de website Wiekrijgtmijngegevens.nl vindt u een overzicht van instellingen die uw gegevens mogen opvragen.

Als u geheimhouding aanvraagt, verstrekken wij uw gegevens niet meer aan deze maatschappelijke organisaties:

  • de stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA);
  • organisaties die gezondheidszorg verlenen aan patiënten in een instelling;
  • organisaties die gerechtelijke werkzaamheden uitvoeren;
  • organisaties waaraan een gemeente persoonsgegevens zou willen geven op basis van een gemeentelijke verordening. Bijvoorbeeld een sportvereniging of een goed doel, zoals het Rode Kruis.

Wij verstrekken uw gegevens nog wel aan (overheids)instellingen die wettelijke taken uitvoeren.

Gaat u verhuizen naar een andere gemeente? Dan hoeft u in de nieuwe gemeente niet opnieuw geheimhouding aan te vragen.

Wij verwerken de geheimhouding binnen vier weken na uw aanvraag.

Het aanvragen van geheimhouding is gratis.