Planschade

Heeft u schade of verwacht u die door een nieuw of gewijzigd bestemmingsplan? Dan kunt u de gemeente om een vergoeding vragen. Dit noemen we planschade.

Aanvragen

U kunt digitaal een aanvraag doen voor schade door een bestemmingsplan. Een onafhankelijk adviseur doet onderzoek. Hij adviseert de gemeente of u wel of geen recht heeft op een schadevergoeding. De gemeente beslist over uw aanvraag en bepaalt het bedrag van de eventuele schadevergoeding.

U komt in aanmerking voor een vergoeding als:

  • u schade heeft door een nieuw of gewijzigd bestemmingsplan of omgevingsvergunning waarbij van een bestemmingsplan is afgeweken.
  • uw huis, bedrijfsgebouw of grond is minder waarde heeft waardevermindering aan uw huis, bedrijfsgebouw of stuk grond.
  • u eigenaar bent van het pand of de grond. Als huurder komt u niet aanmerking voor een vergoeding.
  • u een blijvende inkomstendaling heeft.
  • u de vergoeding aanvraagt binnen 5 jaar nadat beroepsprocedures tegen het bestemmingsplan zijn afgerond. Als deze procedures er niet zijn geweest, dan vraagt u de vergoeding aan binnen 5 jaar na afloop van de beroepstermijn.
  • u geen rekening had kunnen houden met de wijziging. Bijvoorbeeld omdat u de schade niet kon voorzien toen u het pand of de grond kocht.
  • Er nog niet op een andere manier een vergoeding voor de schade is geregeld. Bijvoorbeeld omdat de gemeente uw pand heeft aangekocht of onteigend.

U betaalt € 300,- voordat wij uw aanvraag in behandeling nemen. Dit moet de gemeente wettelijk van u vragen. Als de gemeente uw aanvraag voor een schadevergoeding toekent, dan krijgt u het bedrag terug. U krijgt het bedrag niet terug als de schadevergoeding niet wordt toegekend.

Een aanvraagprocedure voor planschade door een bestemmingsplan kan een paar jaar duren.

We streven naar ongeveer een half jaar.

U kunt binnen 6 weken nadat de brief aan u is gestuurd bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.